Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

diumenge, 23 de novembre de 2008

Google i la seva utilitat sanitària

Basant-se en l'increment de recerques i la seva correlació amb la propagació de la malaltia, Google ha llançat una aplicació que pretén informar de l'arribada d'epidèmia de grip.

Ho vaig informar fà dies a:

http://metgedefamilia.blogspot.com/2008/11/ja-saps-quan-et-refredars.html


El Dr. Ernesto Barrera ens fa unes reflexions:

"Té la seva lògica pensar que Google és una enorme base de dades on es poden estar registrant els símptomes en funció del seu moment d'aparició.

No ha d'anar gaire desencaminada la hipòtesi que els termes que es consulten es poden relacionar amb l'aparició dels pics d'incidència estacional.

En cas de ser certa, podria fins i tot permetre anàlisis comparatives interanuals, i fins i tot de períodes superiors quan hi hagi suficients "registres".

En versió Beta, Google va llançar fa uns mesos una altra nova aplicació: Google Insights for search.

Permet fer anàlisis comparatives de termes buscats a Google en períodes de temps i per localització geogràfica. Aquesta possible utilitat epidemiològica de Google es pot contrastar amb aquesta nova aplicació:
http://tinyurl.com/googlepidemias

Sol queda comprovar si l'epidèmia a Google coincideix amb l'epidèmia real, i si altres malalties i símptomes també tindrien els seus "pics" d'aparició, p.ej: http://tinyurl.com/googlesintomas"