Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dijous, 13 de novembre de 2008

l'aspirina a dosi baixa en prevenció primària, no redueix el risc d'esdeveniments cardiovasculars en pacients (japonesos) amb diabetis tipus 2

Font: Hemos leido...

Si fa uns dies comentàvem a "Hemos Leido..." que les societats americanes i europees no es posaven d'acord sobre l'eficàcia de l'antiagregació plaquetària com estratègia de prevenció primària en pacients diabeticos, ara entra en escena la societat japonesa, realitzant un assaig clínic multicèntric, prospectiu, aleatori en 163 institucions de tot Japó, reclutant 2.539 pacients amb diabetis tipus 2 sense antecedents de malaltia aterosclerótica, seguiment de 4,37 anys i amb aspirina 80-100 mg en el grup assignat al tractament.

Segons descriu el grup investigador en JAMA, van obtenir 154 esdeveniments ateroscleróticos, considerats com a variable principal de l'estudi (ACV i cardiopatia isquèmica fatal, i insuficiència arterial perifèrica). No s'observen diferències estadísticament significatives entre el grup tractat (68 1,6%) i el placebo (86 1,7%) (HR 0,80 CI95% 0,58-1,10), ni en els efectes adversos de l'aspirina, mesurats comcom a hemorràgies digestives.

La conclusió final de l'estudi és que l'aspirina a dosi baixa en prevenció primària, no redueix el risc d'esdeveniments cardiovasculars en pacients (japonesos) amb diabetis tipus 2.

Moraleja: cada població (entesa com a agrupació de persones amb característiques etnològiques comunes) ha de necessitar la seva pròpia Medecina Basada en l'Evidència.

Més informació:
http://www.hemosleido.es/?p=446