Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

diumenge, 30 de novembre de 2008

Nota Informativa de l´AEMPS: Antipsicòtics

Nota Informativa de l´AEMPS:

"La Agencia Española de Medicamentos y PS ha distribuido hoy la Nota 2008/19 relativa a Antipsicóticos clásicos y aumento de la mortalidad en ancianos con demencia.":

"La Nota está disponible en la página: http://www.agemed.es/actividad/alertas/usoHumano/seguridad/docs/NI_2008-19_antipsicoticos.pdf

"Se debe advertir, por su interés, que en la propia Nota informativa 2008/19 se menciona, como cita 6, el informe previo que la Comisión asesora del Comité de Seguridad de Medicamentos Humanos (CSMH) de la AEMPS elaboró el año pasado (http://www.agemed.es/actividad/alertas/usoHumano/seguridad/docs/informe_antipsicoticos_CSMH_2007.pdf <http://correoweb.msc.es/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.agemed.es/actividad/alertas/usoHumano/seguridad/docs/informe_antipsicoticos_CSMH_2007.pdf> ) así como el informe que ha preparado el comité CHMP de la EMEA el pasado 20 de noviembre de 2008( http://www.emea.europa.eu/pdfs/human/opiniongen/Conventional_%20Antipsychotics_Article5.3-Appendix1-CHMPAR.pdf <http://correoweb.msc.es/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.emea.europa.eu/pdfs/human/opiniongen/Conventional_%2520Antipsychotics_Article5.3-Appendix1-CHMPAR.pdf> ) y que figura como cita 5 de la Nota 2008/19."

CONCLUSIONS:

* L'ús d'antipsicòtics clàssics en pacients ancians amb demència s'associa amb un increment de mortalitat. No es disposa de dades suficients per establir diferències de risc entre antipsicòtics clàssics i atípics o entre antipsicòtics individuals

* Les dades disponibles fins a la data no mostren diferències entre els antipsicòtics clàssics i els atípics en relació amb els trastorns del ritme o els trastorns isquèmics cerebrals

L'AEMPS informarà a les fitxes tècniques dels antipsicòtics mitjançant la corresponent actualització, per a la qual indicarà a les companyies farmacèutiques la informació a incorporar i els terminis per dur a terme l'esmentada actualització, i informarà els professionals sanitaris dels detalls específics de la nova informació incorporada a les fitxes tècniques d'aquests medicaments.


Formen part del grup d'antipsicòtics clàssics, entre d'altres, medicaments d'ús comú com són:

  • Haloperidol
  • Clorpromazina (Largactil),
  • Fluflenazina (Modecate),
  • Levomepromazina (Sinogán),
  • Uclopentixol (Clopixol) i
  • Sulpiride (Dogmatil).