Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dijous, 13 de novembre de 2008

Oficina virtual per a reclamació per a l'actuació de les MATMPSS

Oficina virtual per a reclamació per l'actuació de les Mutua d'Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social

Informació procedent de http://www.istas.net/Des del passat 13 d'octubre de 2008 és operatiu l'espai virtual de la Seguretat Social en el qual els usuaris disconformes amb l'atenció que han rebut per part d'una Mutua d'Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social, puguin plantejar davant d'aquest organisme públic la seva reclamació.

Aquesta oficina pretén que els usuaris puguin presentar les seves reclamacions amb facilitat. Amb la mateixa finalitat, Seguretat Social també obrirà pròximament un servei telefònic.

Aquestes noves vies es sumen a la ja existent: presentar reclamacions mitjançant formularis disponibles a les diverses finestretes de cada una de les mútues.Reclamar per deficiències en les prestacions és essencial per a les persones afectades i per millorar el servei.Per una part, la persona rebrà una resposta a la seva reclamació.En cada una de les Mutues s'ha anomenat una persona per gestionar cada reclamació i enviar la resposta a la Seguretat Social, que farà arribar la resposta a la persona. És a dir, enaquest procediment, l'Administració funciona com a transmissora de la reclamació, sense entrar a enjudiciar, qualificar, valorar o resoldre. Es pretén que la reclamació serveixi per millorar el servei i resoldre situacions de conflicte amb una Mutua de manera àgil, evitant haver d'utilitzar les vies administrativa i judicial, que pel seu propi procediment són més lentes.

D'altra banda, les reclamacions sobre actuacions passen a formar part del sistema informàtic que ha posat en marxa la Seguretat Social per al controli seguiment de la gestió de les Mutues.

En aquest sistema informàtic es recolliran les reclamacions ja presentades i en procés de gestió, per generar estadístiques, localitzar les reclamacions i verificar tendències, així com altres variables de funcionament.Com reclamar:

En primer lloc, cal entrar a la pàgina de Seguretat Social http://www.seg-social.es/ i allà, sota "enllaços d'interès", buscar la icona de "Reclamacions a Mutuas d'AT i EP".L'enllaç directe és http://www.ovrmatepss.es/virtual/La primera vegada que s'accedeix, cal sol·licitar una clau d'accés perpoder omplir i enviar la reclamació. S'introdueix el correu electrònic ise sol·licita aquesta clau d'accés. Seguretat Social la facilita en unbreu espai de temps. Així, amb el correu electrònic i aquesta claud'accés s'obre el portal de la pàgina amb els documents pertinents enels quals ja s'introdueixen les dades concretes de la reclamació.Per poder rebre una resposta a la reclamació és necessari disposar d'uncompte de correu electrònic. Si la persona que vol reclamar no disposa de correu electrònic pot efectuar la seva reclamació per correu postal a la següent adreça:

Direcció general d'Ordenació de la Seguretat Social

C/ Jorde Juan 59

28001 Madrid

Indicant al sobre que es tracta de:Reclamacions sobre Mutues d'Accident de TreballEl formulari de reclamació és breu i senzill. En el mateix s'anoten les dades del reclamant i en els espais de la reclamació es localitza la Mutua objecte de la mateixa. Aquesta ubicació inclourà: la Província, la població concreta i el centre específic, si n'hi hagués més d'un en la població on s'ha donat la incidència objecte de la reclamació. Els buits s'omplen amb els desplegables i prement l'opció a l'efecte.A continuació hi ha un espai per exposar aquesta reclamació, ja en espaiobert per a text escrit.