Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dijous, 4 de desembre de 2008

Aproximació a la situació de les activitats comunitàries en Atenció Primària

Projecte d'investigació finançat per l'Agència de Qualitat realitzat a través del PACAP-Semfyc i coordinat per Mario Soler i Sebastià March.


En l'estudi es realitza una aproximació a la situació de les activitats comunitàries en Atenció Primària a Espanya i es descriuen diversos aspectes: la seva difusió, la seva repercussió, el grau de participació de la ciutadania en el seu disseny i execució, com són vistes pels professionals sanitaris, la implicació de l'administració en el seu desenvolupament i la seva inclusió en cartera de serveis.

Més informació:
http://saludcomunitaria.wordpress.com/2008/12/03/situacion-actual-de-las-actividades-comunitarias-en-atencion-primaria/