Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dilluns, 1 de desembre de 2008

El projecte VINCLES amb Primària

L’Hospital Sant Joan de Déu d’Esplugues de Llobregat té l’objectiu estratègic d’apropar-se als professionals i institucions proveïdores de serveis de salut d’atenció primària a la població infantil i juvenil del seu àmbit territorial de referència.
El projecte VINCLES comprèn un conjunt ampli i variat d’iniciatives d’interès mutu entre l’Hospital Sant Joan de Déu i aquests professionals d’atenció primària, pediatres i infermeres pediàtriques, per la millora del continuum assistencial i en concret, per tal de:
1.- Estimular la relació col·laborativa assistencial i de suport entre professionals de pediatria d’ambdós àmbits.
2.- Millorar l’encaix entre l’oferta de l’Hospital Sant Joan de Déu i les necessitats de l’Atenció Primària.
3.- a la millora de la capacitat resolutiva en l’àmbit de l’Atenció Primària.
4.- Donar a conèixer els serveis assistencials i no assistencials de l’Hospital Sant Joan de Déu per una utilització més eficient i efectiva.Per més informació:
http://www.hsjdbcn.org/portal/web/vincles