Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

divendres, 5 de desembre de 2008

Propostes d'eliminació de 23 activitats burocràtiques no pròpies del metge de família en la consulta diària


La falta de temps i l'augment imparable de la demanda són els principals problemes que patim els metges de família a la pràctica diària.

Si analitzem les nostres consultes, podem concloure que el continu creixement de la demanda no es deu únicament a l'excessiu nombre de pacients assignats, ja que amb quotes «raonablement dotades» el volum de les consultes tendeix a créixer sense límit aparent (en el cas de Suècia, amb quotes de 2.500 pacients, tot just se superen pressions assistencials de 15 pacients diaris).

Tanmateix, a Espanya, el metge d'Atenció Primària visita més pacients per setmana que els seus col·legues europeus (supera en un 40% a la mitjana europea) i també és en el nostre país on es dedica menys temps per visita als pacients.

Malgrat tot, a Espanya, l'Atenció Primària presenta bons resultats quant a accessibilitat, resolució i continuïtat en les patologies.

S'han seleccionat, segons la informació recollida pel Grup de Gestió de la SVMFiC, 23 tasques que se solen presentar amb major o menor freqüència en les consultes dels metges de família de la Comunitat Valenciana i que, per seu contingut, no s'haurien de realitzar en elles.

Més informació: aquí