Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dilluns, 19 de gener de 2009

Els antioxidants no prevenen la malaltia cardiovascular

Un assaig clínic publicat a la revista JAMA conclou que els antioxidants com les vitamines E i C no prevenen la malaltia cardiovascular en homes.
El consum de suplements vitamínics és molt freqüent en la població general i fins i tot molts professionals de la salut ho recomanen als seus pacients.

Concretament, fruit dels resultats d'estudis experimentals i observacionals- s'ha recomanat la vitamina E i la vitamina C per prevenir la malaltia cardiovascular, especulant-se que aquestes vitamines tenien un efecte inhibitori de l'oxidació de les lipoproteïnes de baixa densitat, modificaven l'activitat plaquetària i la reactivitat vascular.

L'estudi dut a terme per metges nord-americans (JAMA 2008; 300: 2123- 2133.) es va dissenyar amb l'objectiu d'avaluar l'eficàcia de la utilització de 400 UI de vitamina E a dies alterns i 500 mg de vitamina C diaris per reduir els esdeveniments majors cardiovasculars.

Es van estudiar més de 14.000 individus barons (mèdics), majors de 50 anys d'edat, aleatorizats en 4 grups: vitamina E+vitamina C, vitamina E+placebo de vitamina C, placebo de vitamina E+vitamina C , i placebo vitamina E+ placebo vitamina C.

Els pacients es van seguir durant 8 anys i no es va observar cap efecte de la vitamina E (HR, 1.01, IC95%0.90-1.13) ni de la vitamina C (HR, 0.99, IC95%0.89-1.11) en la reducció dels esdeveniments cardiovasculars.

Tampoc no es van observar resultats significatius per a cap dels components cardiovasculars avaluats com l'infart de miocardi, tots els ictus, la mortalitat cardiovascular, la insuficiència cardíaca, la mortalitat total, l'angina o la revascularització coronària.

Tanmateix, quan es va analitzar els diferents tipus d'ictus es va observar que els pacients assignats a vitamina E tenien un augment significatiu d'un 74% del risc d'ictus hemorràgic.

La conclusió de l'estudi és que els suplements de vitamina C i E no són eficaços en la prevenció de les malalties cardiovasculars, pel que no es deurien utilitzar-se per a aquest finalitat.

Els resultats són coherents amb els observats en una revisió sistemàtica de la Col·laboració Cochrane (2008; 16(2): CD007176), on es van analitzar els assaigs clínics en prevenció primària i secundària de diferents malalties que avaluaven l'eficàcia de diferents antioxidants (beta-carotè, vitamina A, vitamina C, vitamina E i seleni).

Globalment no es va observar una reducció de la mortalitat total (RR 1.02, IC95% 0.99-1.06), encara que quan es van seleccionar els assaigs amb menor risc de biaixos i separadament per a cada un dels fàrmacs van observar que el beta-carotè, la vitamina A i vitamina E augmentaven el risc de mortalitat total.