Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dimarts, 27 de gener de 2009

La FDA recomana no iniciar el tractament conjunt de Clopidrogel amb IBP


Notícia molt interessant!

Font: El Supositorio


En els últims mesos han aparegut diversos treballs sobre la hipòtesi d'una menor acció antiagregant plaquetària del clopidogrel en l'ús conjunt amb els inhibidors de la bomba de protons -IBP- i en certs perfils genètics amb influència en el metabolisme hepàtic del clopidogrel.

Avui, la FDA ha realitzat una nota oficial sobre això: Early Communication about an Ongoing Safety Review of clopidogrel bisulfate , recomanant no iniciar el tractament conjunt de clopidrogel amb IBP i replantejant-se la seva necessitat en els ja existents.

El clopidogrel és un profàrmac que es converteix en actiu al primer pas metabòlic hepàtic.

Sembla que els IBP poden interferir en l'esmentat metabolisme, disminuint la seva activitat, i això tingui com a resultat la falta d'acció antiagregante del medicament.

D'acord amb el fabricant desenvoluparan, en el menor temps possible, diversos estudis que donin resposta a aquesta possibilitat.

Convé revisar la indicació d'ús d'IBP en aquest tipus de pacients, mentre es confirma o descarta la interacció.

Així mateix, sembla existir una important relació entre variants del citocromo CYP2C19 i l'existència d'episodis trombóticos coronaris en pacients tractat amb clopidogrel.

Aquesta variant genètica és molt comuna, 30% d'origen europeu, 40% d'origen africà i més del 50% asiàtic (dades nord-americanes).

Per això, un gran nombre de persones portadores de stent tractats amb clopidogrel poden estar en risc.