Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dilluns, 26 de gener de 2009

La metformina podria prevenir i tractar el càncer de mama


A la fí semblará que la Metformina serveixe per a tot!

Un dels antidiabètics més àmpliament utilitzats, la metformina, permetria prevenir i tractar el càncer de mama si es confirmen els resultats de dos treballs de l'ICO, de Girona, publicats a Cell Cycle i Annals of Oncology, que descriuen el seu mecanisme antitumoral.

La metformina, un dels antidiabètics més utilitzats per al tractament, i fins i tot prevenció, de la diabetis de tipus 2 té un efecte anticancerigen, ja que actua sobre dues dianes terapèutiques en càncer de mama: la p70S6K1 i l'oncogen HER2.

Així l'han demostrat dos estudis elaborats per científics de l'Institut Català d'Oncologia (ICO) i de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Doctor Josep Trueta (IdIBGi).

Ambdós estudis, realitzats en cultius de cèl·lules tumorals, s'han publicat simultàniament a les revistes Cell Cycle i Annals of Oncology i han estat dirigits per Javier Menéndez, coordinador de la Unitat d'Investigació Traslacional del centre que l'ICO té a Girona i que forma part del IdIBGi.

La idea de dur a terme aquest estudi va partir d'altres treballs epidemiològics que s'han publicat en els últims anys, on s'ha evidenciat que les dones diabètiques tractades amb metformina presentaven una incidència menor de càncer de mama. Aquesta dada va posar sobre la pista a diferents grups de científics sobre l'existència d'un supòsit mecanisme antitumoral de la metformina davant aquest càncer, ha recapitulat Menéndez.

La metformina té dos papers: si es disminueixen els nivells d'insulina, s'estan reduint els d'insulina circulant i se sap que la insulina és un factor molt important en el creixement dels tumors. En gairebé totes les investigacions amb metformina, com a prevenció o tractament del càncer de mama, s'ha vist que redueix els nivells d'insulina circulant, un mecanisme sistèmic general, ha exposat Menéndez.

Ara, el grup que dirigeix ha publicat a Cell Cycle que, a més, la metformina ataca al mateix "nucli informàtic de la cèl·lula", en concret a la proteïna p70S6K1, que és "un efecte d'una altra diana molt coneguda, la mTOR, que també s'està postulant com una diana formidable en càncer", segons Menéndez.

La metformina actua "una mica més a baix que els fàrmacs clàssics inhibidors de la via mTOR a la cascada de senyalització". En aquest cas, inhibint la funció de la p70S6K1 és possible enganyar la cèl·lula tumoral i impedir que es donin les condicions energètiques adequades perquè es produeixi la proliferació tumoral. La metformina actua de forma molt ràpida i potent, inhibint l'activitat d'aquesta proteïna. Aquest efecte s'ha analitzat en cèl·lules de càncer de mama i ara s'està veient en altres, com els de pulmó i ovaris.

A més, prèviament s'havia vist en models animals d'altres grups que la metformina només era capaç de prevenir l'aparició de certs tumors: els que presenten la sobreexpresión d'un oncogen, el bé conegut HER2. Sorprenia els científics que, actuant la metformina sobre un mecanisme tan general que porta a la proliferació cel·lular, la p70S6K1, el seu efecte en animals fora tan específic a tumors HER2+. I el que s'ha vist, en bloquejar-la, és que actua sobre la síntesi proteica, bloquejant la translació de certs missatgers (ARNm), els que codifiquen per a la proteïna HER2, però no tots.
Aquesta és la raó per la qual HER2 és sensible a la metformina.

(Cell Cycle 2009: 8 (1); 88-96; Annals of Oncology 2009: doi:10.1093/annonc/ mdn758).

Doble efecte i atac a la via metabòlica
L'altra gran troballa efectuada pel grup de Javier Menéndez, de l'ICO a Girona, ha estat la identificació que la metformina, en actuar sobre p70S6K1, produeix un doble efecte o doublestrike (del concepte anglès segons el qual s'aconsegueixen dues dianes d'un sol cop).

A les cèl·lules tumorals HER2+ indueix un efecte tòxic, mentre que a les cèl·lules cardíaques provoca un efecte de supervivència, segons publica aquest grup a Annals of Oncology.

"Amb una sola diana s'aconsegueix un doble efecte: s'ataquen i inhibeixen tumors HER2 i es protegeix d'episodis cardiovasculars", ha destacat Javier Menéndez.
Aquest mateix efecte s'ha vist amb altres fàrmacs, com a lapatinib, que actua sobre HER2 i que no té efectes cardiotóxicos. I aquesta cardioprotección podria deure's que la metformina, en actuar sobre p70SK61, retarda l'envelliment, segons ha vist el grup de Menéndez en una altra investigació en curs en models animals.

En qualsevol cas, tots aquests estudis reforcen la hipòtesi que alguns tumors són alteracions del metabolisme de les cèl·lules similars a les associades amb l'obesitat i la diabetis.

Per això, en el futur també caldria tractar el càncer des d'un punt de vista metabòlic. Al Canadà i els Estats Units ja s'han iniciat assaigs clínics de metformina en pacients amb càncer de mama, ha recordat Menéndez.