Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dilluns, 5 de gener de 2009

Malaltia mental i Seguretat Vial

Malaltia mental i Seguretat Vial.
(Mental illness and road safety.)
Font: ACTAS ESPAÑOLAS DE PSIQUIATRÍA. 2008;36
C. de las Cuevas Castresana; E. J. Sanz Álvarez.


Els trastorns psiquiàtrics, bé per la seva psicopatologia o pels tractaments farmacològics que necessiten, poden produir canvis en la percepció, en el processament i integració de la informació i en l'activitat psicomotora que poden alterar i/o interferir amb la capacitat per a una conducció segura.

Mètode.
El present estudi valora la competència per a la conducció de vehicles d'una mostra de pacients psiquiàtrics ambulatoris, amb llicència de conduir i que condueixen assíduament, que van emplenar la bateria psicotècnica computarizada homologada LNDETER 100 en diferents situacions clíniques.


Conclusions.
Els pacients psiquiàtrics amb un funcionament psicomotor alterat han de ser una preocupació per als psiquiatres i metges generals en la precisió de la seva competència per a la conducció de vehicles.

Es discuteixen les consideracions clíniques, ètiques i legals de les troballes de l'estudi.

Resum:

[texto completo]
Més informació en Castellà:
Resultados.
De los 120 pacientes estudiados, únicamente 24 superaron las cuatro pruebas requeridas para la concesión o renovación del permiso de conducción, mientras que el 80 % fracasó en al menos una de las pruebas exigidas. Ninguno de los participantes en el estudio declaró su enfermedad o su tratamiento a las autoridades de tráfico ni a los centros de reconocimiento existentes.
Ningún paciente dejó de conducir, aunque un 10% de ellos consideró que su capacidad estaba en algún modo deteriorada.
Para acceder al texto completo consulte las características de suscripción de la fuente original: www.arsxxi.com/Generalitats/fStm.php?Mw==&ZmZhc2NpY3Vsbw

Abstract
Introduction. Psychiatric disorders, either due to their psychopathology or the drug treatments required, may lead to changes in perception, information processing and integration, and psychomotor activity which may disturb and/or interfere with the ability to drive safely. Method. This study assesses competence to drive in a sample of psychiatric outpatients, with a driver's license, who drove regularly. This ability was assessed with the accredited LNDETER 100 battery, an electronic assessment unit measurement, in different clinical situations. Results. Only 24 of the 120 patients passed the four tests required to obtain or renew a driver's license, and 80% failed in at least one of the required tests. None of the patients studied had notified the traffic authorities or the examination centers that they had a psychiatric condition that could affect safe driving. No patient stopped driving, although 10% of them admitted that their ability to drive was somewhat deteriorated. Conclusions. Psychiatric patients with altered psychomotor performance should be a concern for psychiatrists and general practitioners regarding their competence to drive vehicles. Clinical, ethical and legal aspects of our findings are discussed.