Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dimecres, 14 de gener de 2009

NICE publica una guia de pràctica clínica sobre la prevenció i el tractament de la infecció de la ferida quirúrgica


La guia presenta recomanacions per prevenir i tractar la infecció de la ferida quirúrgica durant tot el procés perioperatorio

Aquesta guia de pràctica clínica presenta recomanacions per a un tema de gran rellevància ja que les infeccions de la ferida quirúrgica representen fins i tot un 20% de les infeccions nosocomiales hospitalàries i afecten el 5% de pacients que se sotmeten a cirurgia.

La majoria d'infeccions d'aquest tipus es produeixen per la contaminació de la incisió quirúrgica de microorganismes presents al cos del pacient en el moment de la cirurgia i la majoria són prevenibles.

Les principals recomanacions de la guia es refereixen a:
1.- la necessitat d'informar el pacient i els seus familiars sobre el risc d'infecció associat a qualsevol procés quirúrgic i sobre les mesures preses per evitar-les
2.- els diferents escenaris en els quals s'hauria d'aplicar profilaxi antibiòtica i aquells en els quals s'hauria d'evitar
3.-la preparació del teixit i la neteja de superfícies en el preoperatori
4.- cures específiques immediates després de la intervenció quirúrgica
5.- quins professionals han d'implicar-se en les cures postoperatòries i quins consells han d'oferir-se per a la higiene de la ferida quirúrgica en aquesta etapa.

Per a més detalls consultar:www.nice.org.uk/Guidance/CG74