Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dilluns, 12 de gener de 2009

Relació entre la plantilla de personal sanitari disponible i la infecció nosocomial

Els autors destaquen aquest treball per ser la primera revisió de la literatura que de la relació entre la plantilla de personal sanitari disponible i la infecció nosocomial, en contrast amb altres treballs que mesuren el possible impacte d'aquesta mesura organitzacional sobre altres variables d'interès.

Malgrat la diversitat d'enfocaments, àmbits d'estudi, tipus de disseny i mesures de la plantilla en els estudis inclosos en la revisió, els autors destaquen que una major dotació d'infermeres contribueix a reduir el risc d'infecció nosocomial.
Dins d'aquestes professionals, el personal eventual va estar relacionat amb un major risc d'infecció que el personal fix en quatre estudis.

Només 7 dels estudis inclosos no van mostrar resultats significatius.
Els resultats dels estudis en un altre tipus de personal sanitari són contradictoris.

Més informació: