Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dimarts, 13 de gener de 2009

Resultats de l´estudi DIAPRESIC: Infart Cerebral Agut: Resta molt per treballar!!!

Medicina Clínica ha publicat recentment els resultats de l'estudi DIAPRESIC. Es tracta d'un estudi multicèntric, observacional, basat en l'auditoria externa de les històries clíniques i els informes d'alta de pacients ingressats per infart cerebral agut (ICA) en una mostra aleatòria de 30 hospitals, representativa dels 210 hospitals de la xarxa sanitària pública espanyola.

Resum: L'ús d'escales neurològiques, clíniques i funcionals va ser poc freqüent; tan sol es van utilitzar escales cognitives en l'1% dels pacients.

En el 90% dels casos es va seguir el procés de diagnòstic bàsic en la fase aguda de l'infart cerebral, que inclou les mesures de pressió arterial, anàlisis sanguínies, ECG i TAC cranial d'urgència. Les proves complementàries (perfil lipídic, ecocardiograma transtoràcic, Doppler de troncs supraaòrtics i Doppler transcranial) després de les primeres 24 hores van ser insuficients. Al 41,5% dels informes d'alta no esmenta l'etiologia de l'ICA.Respecte al tractament dels factors de risc cardiovascular, destaca la baixa taxa de prescripció de fàrmacs (antihipertensius, antidiabètics, hipolipemiantes i antitrombóticos) i el seu control insuficient: "Únicament el 4,8% (índex-taxa ajustada, 5,1%) dels pacients [hipertensos] van assolir els objectius terapèutics de pressió arterial recomanats".

Conclouen els autors que el seguiment de les recomanacions que recullen les guies de pràctica clínica, tant pel que es refereix al diagnòstic com a la prevenció de l'ICA, és inadequat a Espanya.
Més informació en Castellà:
Font: Hemos leido...
"ESTUDIO DIAPRESIC: diagnóstico y prevención secundaria del infarto cerebral en España".

Medicina Clínica ha publicado recientemente los resultados del estudio
DIAPRESIC. Se trata de un estudio multicéntrico, observacional, basado en la auditoría externa de las historias clínicas y los informes de alta de pacientes ingresados por infarto cerebral agudo (ICA) en una muestra aleatoria de 30 hospitales, representativa de los 210 hospitales de la red sanitaria pública española.
En España, el ictus es la primera causa de muerte en mujeres y la segunda causa de muerte en toda la población después de la cardiopatía isquémica.
La falta de estudios específicos sobre el ictus, ha motivado al Grupo de Estudio de Enfermedades Cerebrovasculares de la Sociedad Española de Neurología a promover este proyecto, cuyo objetivo ha sido evaluar tanto la calidad del proceso diagnóstico como las medidas de prevención secundaria al alta.El estudio incluyó a 1.448 pacientes.
Los resultados indican que las historias clínicas recogen poca información sobre la historia familiar (12,8% de los pacientes) y personal de enfermedades vasculares previas; destacan entre ellas la fibrilación auricular (26,3%), la enfermedad isquémica cardiaca (23,7%) y el infarto cerebral previo (20,4%). Los factores de riesgo, por el contrario, se registran ampliamente (99,7%); hipertensión arterial (59,8%), tabaquismo (30,5%), diabetes mellitus (29,6%) y dislipemia (25,5%).
El empleo de escalas neurológicas, clínicas y funcionales fue poco frecuente; tan solo se utilizaron escalas cognitivas en el 1% de los pacientes.
En el 90% de los casos se siguió el proceso de diagnóstico básico en la fase aguda del infarto cerebral, que incluye las medidas de presión arterial, análisis sanguíneos, ECG y TAC craneal de urgencia.
Las pruebas complementarias (perfil lipídico, ecocardiograma transtorácico, Doppler de troncos supraaórticos y Doppler transcraneal) después de las primeras 24 horas fueron insuficientes.
En el 41,5% de los informes de alta no menciona la etiología del ICA.
Respecto al tratamiento de los factores de riesgo cardiovascular, destaca la baja tasa de prescripción de fármacos (antihipertensivos, antidiabéticos, hipolipemiantes y antitrombóticos) y su control insuficiente: “Únicamente el 4,8% (índice-tasa ajustada, 5,1%) de los pacientes [hipertensos] alcanzaron los objetivos terapéuticos de presión arterial recomendados“.
Concluyen los autores que el seguimiento de las recomendaciones que recogen las guías de práctica clínica, tanto por lo que se refiere al diagnóstico como a la prevención del ICA, es inadecuado en España. A la vista de los datos y tratándose de pacientes al alta, queda mucho por mejorar en este campo.