Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dijous, 8 de gener de 2009

Retard en el diagnòstic del càncer de Mama

La sentència censura el retard que es va produir en la realització de les proves necessàries per diagnosticar la patologia, el que va incidir en el pronòstic de la malaltia i va disminuir les seves possibilitats de supervivència.

La sentència considera que la mort de la dona -que es va produir en el curs del procés judicial- és un dany pel que els seus familiars no tenien l'haver de suportar, i que per això han de ser indemnitzats.

El tribunal madrileny, que acull els arguments esgrimits per Rafael Martín Bueno, advocat d'Avinesa i defensor dels recurrents, assenyala que en aquest cas hi va haver un retard en el diagnòstic del càncer "des que l'agost de 2004 en la RM van aparèixer signes de no benignitat fins que es van realitzar les proves necessàries per a la confirmació d'aquests resultats i es van adoptar les mesures terapèutiques apropiades (...), això és, la intervenció quirúrgica realitzada el novembre de 2004, seqüència temporal aquesta que ambdós pèrits [el designat judicialment i el de la companyia companyia d'assegurances codemandada] han considerat inadequada per a la malaltia que afligia a la pacient".

Segons l'informe emès pel pèrit judicial, "no és una bona pràctica mèdica el retard de tres mesos en efectuar la biòpsia recomanada per un radiòleg davant d'un dubte diagnòstic amb possible malignitat".
D'1 a 15 dies
Segons el seu parer, "un termini correcte haurien estat d'1 a 15 dies entre el coneixement de la necessitat de fer-la, sol·licitud i realització fins al lliurament de resultats".

Ambdós pèrits conclouen que aquest retard va empitjorar el pronòstic de la malaltia, disminuint les possibilitats de supervivència.

Per a fixar la quantia de la indemnització la Sala del Contenciós-administratiu del TSJ de Madrid acudeix de forma orientadora als criteris objectius del barem establert en la legislació d'assegurances de l'automòbil. Així, tenint en compte l'edat de la pacient i les circumstàncies concretes del cas, el tribunal fixa una quantitat de 125.000 euros.