Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

divendres, 27 de febrer de 2009

Recomanacions i dictàmens legals a nivell d´AP.
Font: IDIAP. Jordi Gol

El Comitè d'Ética Assistencial de l'Atenció Primària de l'Institut d'Investigació en AP Jordi Gol va ser acreditat el 25 de setembre de 2003 i té com a finalitat promoure la reflexió i el comportament ètic en la presa de decisions clíniques en el si de l'Atenció Primària de Salut.

És un comitè consultiu, plural i multidisciplinari, que està al servei dels professionals i dels usuaris per tal d’ajudar a analitzar els problemes i conflictes ètics que puguin sorgir en la pràctica assistencial.

No substitueix en cap cas les decisions pròpies dels professionals o de les institucions, sinó que ajuda a reflexionar i prendre la millor decisió en un marc ètic i de consens.

El Comitè s'ha creat per iniciativa conjunta de l'Institut d'Investigació Jordi Gol i de l'Institut Català de la Salut, i està obert a totes les entitats proveïdores d'AP de Catalunya.

El Comitè d’Ètica Assistencial de l'Institut d'Investigació Jordi Gol neix amb la voluntat de ser útil als professionals i a les institucions en les que treballen, als usuaris i a la societat.

Objectius:
1.- Vetllar per la protecció i respecte dels drets i deures dels usuaris i dels professionals.
2.- Assessorar, des de un punt de vista ètic, en la presa de decisions clíniques, sanitàries i organitzatives.
3.- Elaborar orientacions i recomanacions en aquells casos o situacions que generin o puguin generar conflictes de tipus ètic.
4.- Sensibilitzar i formar en actituds ètiques dins l’institució.
5.- a millorar la qualitat de l’assistència.


RECOMANACIONS I DICTÀMENS D´INTERÈS

1.- L'Atenció en la diversitat cultural a l'Atenció Primària

2.- Atenció a la violència en l'àmbit familiar: aspectes ètics i legals. (Currubí. M, Muniente, G, juliol 2005)

3.- Consideracions al voltant de la píndola postcoital

4.- Síntesi del debat sobre els Certificats de defunció

5.- Extraccions dentals

6.- Conclusions del debat sobre la Direcció per Objectius Incentivats (DPO)