Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dimecres, 18 de febrer de 2009

Disponible l'esborrany de la "Guia Curricular en Seguretat del Pacient per a facultats/escoles de medicina"

Disponible l'esborrany de la "Guia Curricular en Seguretat del Pacient per a facultats/escoles de medicina"

Aquesta guia curricular pretén animar i facilitar l'ensenyament sobre Seguretat del Pacient a estudiants de medicina.


De moment està disponible com a esborrany, en espera del pilotatge a cada una de les sis regions de l'OMS que es durà a terme a la primavera d'aquest any.

Es pretén l'elaboració de guies similars per a altres professionals sanitaris en breu.

La guia es divideix en dues seccions, la primera part se centra en incrementar les habilitats i coneixements dels docents, és un manual per al "Formador de Formadors", i la segona part se centra en les habilitats i els coneixements principals que sobre seguretat han de ser transmesos.

Es pot descarregar aquest esborrany de forma gratuïta si s'ofereixen algunes dades que donin compte de l'ús que se li donarà a la guia i, entre el material, es poden trobar també presentacions en power point sobre els temes tractats en ella.

Editat per Marisa Torijano

Font: Sano y Salvo