Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

divendres, 13 de febrer de 2009

EL CONSELL DE LA PROFESSIÓ MÈDICA DE CATALUNYA APROVA DOS NOUS DOCUMENTSEl Ple del Consell de la Professió Mèdica de Catalunya s'ha reunit en el Departament de Salut per dur a terme una sessió on es van aprovar dos documents:1.- "Les relacions entre centres hospitalaris" i

2.- "La presentació del marc conceptual i legal de la jornada especial i de les aliances estratègiques entre centres".

El Consell de la Professió Mèdica aprova dos documents sobre les relacions i aliances entre centres sanitaris

1.- “Les relacions entre centres hospitalaris”, elaborat per la comissió de l’ordenació de la professió;

2.- “La presentació del marc conceptual i legal de la jornada especial i de les aliances estratègiques entre centres”, elaborat per la comissió de l’exercici professional. “Les relacions entre centres hospitalaris.

Una oportunitat d’afavorir el manteniment i la millora de la competència, i la satisfacció dels professionals”
L’objectiu d’aquest document és analitzar i examinar les interrelacions dels professionals que treballen en hospitals i les possibilitats de millora de l’actual sistema sanitari català públic de cara a poder oferir als metges que treballen en el sistema sanitari públic de Catalunya més possibilitats de progrés professional.
El document aprovat avui pel Ple és un primer informe en el que s’examinen les relacions dels professionals que treballen en hospitals.
La Comissió de l’ordenació abordarà, posteriorment les relacions entre els d’hospitals, els d’Atenció Primària i els dels centres sociosanitaris.
La proposta que conté el document, que es concreta en la necessitat de que els hospitals estableixin acords de treball conjunt que permetin als metges de diferents centres desenvolupar actuacions assistencials, docents i de recerca conjuntament, pretén millorar en últim extrem l’eficàcia i l’eficiència del sistema sanitari i, de manera immediata, satisfer la necessitat de mantenir-se al dia dels metges i millorar les seves expectatives professionals.
Arran de l’aprovació d’aquest document, el Departament de Salut estableix un compromís d’assumir el seu contingut i d’impulsar la seva implementació, amb la creació de les estructures orientades a donar-li suport.
“Presentació del marc conceptual i legal de la jornada especial i de les aliances estratègiques entre centres” La Comissió de l’exercici professional ha exposat en el Ple el contingut del debat que en relació a la jornada especial s’ha dut a terme en el si de la Comissió i ha plantejat interrogants encara no resolts, respecte dels elements a incloure dins d’aquest concepte.
En relació a les aliances estratègiques entre centres sanitaris s’ha exposat també el treball realitzat en quan a la seva conceptualització i la seva implementació en el sector sanitari i els interrogants que sorgeixen en relació a com poden incidir en les condicions laborals d’exercici dels metges.
Per altra banda, s’ha presentat el següent document: El nou model retributiu dels metges a Catalunya. Febrer 2009.
Aquest document ha estat elaborat per la Comissió mixta tècnica de les dues comissions que el darrer Ple del Consell de 17 de març de 2008 va acordar constituir, per aprofundir en tres dels aspectes més novedosos d’aquest nou model retributiu, i que són:
• El Desenvolupament Professional Continuat Individual (DPCI)
• L’activitat addicional en l’àmbit d l’atenció especialitzada
• El pagament per càpita en l’atenció primària La Comissió mixta tècnica ha desenvolupat al llarg d’aquests darrers mesos un treball intens en el debat i anàlisi d’aquests conceptes per intentar assolir un consens, en cadascun d’ells: Respecte del DPCI, s’ha consensuat la seva conceptualització, però s’ha considerat que cal un debat i desenvolupament amb més profunditat i un marc normatiu de desplegament.
Respecte de l’activitat addicional en l’àmbit de l’atenció especialitzada, Metges de Catalunya fa una reserva a aquest apartat, que sí compta amb el suport de la resta d’institucions representades en la Comissió mixta.
Respecte del pagament per càpita en l’atenció primària, el model està consensuat, però els factors de ponderació cal actualitzar-los i reconsiderar-los. Per això s’ha proposat la creació d’una comissió dins del Consell de la Professió Mèdica, que amb la participació del CatSalut, comprovi l’aplicabilitat sistema de ponderació i incorpori criteris de ponderació mes adequats.
D’altra banda, en aquest apartat el Consell de la Professió Mèdica assumeix el paper de garant de la de la correcta i equitativa aplicació de la càpita.
Aquest document encara està en procés de revisió ja que encara no s’ha arribat a un consens. Abans del 30 de maig la comissió mixta haurà d’arribar a un acord sobre el seu contingut i a les recomanacions que hi consten.
En el Ple del Consell de la Professió, l’Institut d’Estudis de la Salut ha presentat el nou web del Consell de la Professió Mèdica que ha de permetre difondre i publicitar a tots els metges de Catalunya el treball del Consell i ha de facilitar el treball en xarxa entre els membres que formen part del Ple i de les dues Comissions.
Finalment, el CatSalut ha presentat al Ple el “Model d’atenció urgent de base territorial i poblacional”: Les línies generals d’aquest model varen ser presentades en el Ple de 2 d’octubre de 2007, quan encara era un projecte. I en aquest Ple, es va adquirir el compromís de traslladar-lo de nou al Ple una vegada finalitzada l’elaboració d’aquest model.
Més informació:

http://www.actasanitaria.com/actasanitaria/frontend/desarrollo_noticia.jsp?idCanal=3&idContenido=11702