Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dimecres, 4 de febrer de 2009

La Generalitat dóna llum verda als estatuts de l'empresa pública ICS


El Consell Executiu de la Generalitat, que presideix José Montilla, va aprovar ahir els estatuts de l'empresa pública Institut Català de la Salut (ICs), que desenvolupen i amplien la llei de modernització d'aquest organisme públic que gestiona el 80 per cent de la xarxa d'atenció primària autonòmica, vuit grans hospitals i una plantilla de més de 45.000 persones.

Més informació:

http://www.gencat.net/ics/pdf/estatuts_ics.pdf
http://www.azprensa.com/noticias_ext.php?idreg=40248

D'acord amb la llei, aprovada el juliol de 2007, els nous estatuts recullen el reglament de funcionament intern de l'empresa i els seus òrgans de govern i de direcció i òrgans de gestió.

També concreta la composició i el funcionament del Consell general de participació, el Consell de participació dels professionals de l'ICs i els consells de participació dels centres, serveis i establiments.

Quant a l'organització, els estatuts contemplen l'autonomia de gestió que s'aplicarà inicialment en deu centres d'atenció primària.

L'objectiu és que finalment tots els centres, serveis i establiments de l'ICs poden definir la seva pròpia estructura i organització.

Autonomia de gestió
L'autonomia de gestió i econòmic-financera, a més, es podrà concretar en els àmbits organitzatiu, de gestió econòmica, de gestió de personal i de gestió assistencial, per mitjà dels acords de gestió.

El grau d'autonomia de cada àmbit o servei serà aprovat en última instància pel Consell d'Administració.

L'últim capítol del document estableix l'aprovació anual d'un programa d'actuació, d'inversions i de finançament, i les bases del contracte programa amb el Servei Català de la Salut, ja que l'ICS òrgans de govern, direcció i gestió passarà a ser un proveïdor assistencial mes del sistema, encara que el més gran.

El Consell d'Administració haurà d'aprovar en breu un codi de bon govern que orienti l'actuació dels membres.