Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

divendres, 27 de març de 2009

Beneficis de diferents modalitats d'exercici en la població adulta


En aquest estudi aleatori controlat realitzat per investigadors d'Estats Units i Canadà es van avaluar els efectes de l'exercici en adults majors.
Van participar 136 sedentaris, homes i dones amb obesitat central.
Van ser distribuïts a l'atzar en 1 dels següents 4 grups per 6 mesos - exercici de resistència, exercici aeròbic, resistència i exercici aeròbic (exercici combinat), o sense exercici control.

Els resultats primaris van ser analitzats per una intenció de tractar el model i els canvis inclosos en la resistència a la insulina i l'estat funcional.

Resultats: Després de controlar per edat, sexe, i el valor de referència, la millora de la resistència a la insulina en comparació amb els controls en l'exercici aeròbic i el grup d'exercici combinat però no en el grup d'exercici de resistència .
La millora en el grup d'exercici combinat va ser més gran que en el grup d'exercici de resistència (9,2 vs 1,8 mg / ml / μIU per quilogram de múscul esquelètic 100x per minut), però no en el grup d'exercici aeròbic (9,2 vs 6,5).

La limitació funcional va millorar significativament en tots els grups en comparació amb el grup control. La millora en el grup d'exercici combinat va ser més gran que en el grup d'exercici aeròbic (0,5 vs 0, 0), però no en el grup d'exercici de resistència. La millora en el grup d'exercici de resistència no va ser diferent que en el grup d'exercici aeròbic.

Conclusions:
Per a adults majors amb obesitat central, la combinació de resistència i exercici aeròbic és l'exercici òptim com l'estratègia de reducció simultània en la resistència a la insulina i en la limitació funcional prèviament sedentàries.

Pel resum complet, feu click aquí.

Arch Intern Med 169 (2) :122-131, 26 January 2009 © 2009 to the American Medical Association