Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dimecres, 18 de març de 2009

Estudi Euroaspire-III...resultats dolents!!!!

EUROASPIRE-III: mai "terceres" parts van ser bones
Font: “Hemos leido”
La revista Lancet publica aquesta setmana els resultats comparatius de l'estudi EUROASPIRE I i II amb els obtinguts en l'estudi EUROASPIRE III, i que vénen desenvolupant des de 1995 la Societat Europea de Cardiologia (ESC).
Aquest estudi transversal analitza, a través d'enquestes, com es porta a la pràctica la prevenció secundària de la malaltia coronària a Europa (pacients que en els sis mesos previs han patit bypass electiu o d'urgències, angioplàstia percutània, IAM o isquèmia cardíaca).
Encara que Espanya ha intervingut en l'última enquesta, l'estudi només compara els 8 països que han participat en les tres edicions. Per al que no tingui accés a la revista, els resultats principals es poden veure a la presentació PPT que facilita l'ESC.
Resultats:
Per als seus autors, prevenir la cardiopatia isquèmica sense abordar les causes subjacents de la malaltia és inútil: tot i un increment important de antihipertensius i hipolipemiants, els objectius de pressió arterial es mantenen sense canvis i gairebé la meitat dels pacients estan per sobre dels objectius lipídics recomanats.
Per contra, pocs avenços s'han produït en els canvis d'estil de vida: la proporció de fumadors va ser similars en els tres estudis (20,3%, 21,2% i 18,2%) i la prevalença d'obesitat (IMC ≥ 30kg/m2) i de diabetis va augmentar del 25% al 38% i del 17,4% al 28,0%, respectivament.