Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dimarts, 31 de març de 2009

Radiografia de crani i traumatisme cranial: És necessària?Radiografia de crani i traumatisme cranial: És necessària?

Font: "Pediatria Basada en Pruebas"


Article molt interessant a l´hora de l´Atenció Continuada i les Urgències de la Primària:."Les Agències d'Avaluació de Tecnologies són font fiable d'evidència científica de bona qualitat.

L'AATRM va publicar en 2008 la següent consulta tècnica que porta per títol: "Radiografia de crani en el traumatisme cranioencefàlic en edat pediàtrica".

Es pot accedir al resum de la mateixa en castellà (marcar la casella de verificació "castellà" i introduir la paraula "crani" a la finestra de cerca) i al text íntegre de la consulta en català.


Les conclusions de la mateixa són:

"Segons l'evidència científica disponible, no es recomana l'ús habitual de la Rx ni TC cranial en l'avaluació inicial d'un TCE lleu en nens.

La Rx de crani en nens està indicada en la sospita de TCE no accidental (grau D).

Mentre que la Rx de columna cervical està indicada davant la lesió de columna cervical associat a TCE, sempre que no sigui indicació de TC cervical. Per tant, en nens> 10 anys la Rx cervical es recomana en tres projeccions (grau D) i en nens <10 anys en dues projeccions (grau D).

Finalment, cal indicar la necessitat de validar i adaptar en el nostre medi les regles de decisió clínica en nens amb TCE i així disminuir el nombre de Rx i TC innecessàries i per tant l'exposició a radiació.

"Les Agències d'Avaluació de Tecnologia Sanitària són fonts fiables i veraços d'informació científica vàlida i clímcamente important.

Potser no són tan "populars" entre els clínics com altres recursos tipus Guies de Pràctica Clínica o altres fonts d'informació secundària, però el rigor metodològic dels documents que generen fan obligada la seva consulta.