Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

divendres, 24 d’abril de 2009

El ranelato d'estronci pot causar alopècia!Font: "Hemos leido..."
Segons un article publicat en BMJ i realitzat pel Centre de Farmacovigilancia de Castella Lleó, el ranelato d'estronci (Osseor®, Protelos®) podria causar alopècia.
De les 56 reaccions adverses remeses al Sistema Espanyol de Farmacovigilancia des de maig de 2005 fins a gener de 2008, cinc d'elles (8.9%) es relacionen amb alopècia.
El percentatge és superior als casos d'alopècia que figuren en la base de dades del sistema (0.4%) o respecte als relacionats amb dones postmenopàusiques (0.5%).
Els casos s'han descrit en dones que el prenien a dosis usuals de 2 g/dia i dels cinc casos un no s'havia recuperat als tres mesos de la retirada del fàrmac.
El risc (OR) d'alopècia calculat per al ranelato d'estronci en dones postmenopàusiques va ser de 14.2 (IC95% 5.4-37.3) el qual seria superior al d'altres fàrmacs coneguts d'induir alopècia com acitretina (OR: 4.7; IC95% 1.7-12.7), metotrexato (OR: 3.0; IC95% 0.4-21.8) o doxorrubicina (OR: 2.4; IC95% 0.3-17.2).
Segons els autors, és la primera publicació que descriu aquesta relació i, encara que aquest efecte advers no compromet la vida ni causa discapacitat, sí que causa importants efectes adversos en l'autoestima, benestar psicològic i imatge corporal.