Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dimarts, 28 d’abril de 2009

La EMEA ha rebujat la sol licitud d'Lyrica per ser publicitat i utilitzat en la fibromiàlgia.


Una noticia de molt interès!
 
Normalment les notícies són al contrari. En aquest cas la pràctica diària (i l'ús habitual) no té res a veure amb aquestes recomanacions!!!

La EMEA ha rebujat la sol licitud d'Lyrica per ser publicitat i utilitzat en la fibromiàlgia. Amb uns estudis que no han demostrat un efecte rellevant a curt o llarg termini, es pretenia aconseguir l'autorització per publicitar i autoritzar la indicació de pregabalina en la fibromiàlgia.

La EMEA considera que el benefici / risc no està demostrat i, a més, no s'està realitzant cap assaig clínic en aquesta indicació a la Unió Europea.
"Esperem que aquestes notícies arribin als nombrosos metges que l'estan utilitzant en aquesta indicació en l'actualitat !!!."
Font: V. Baos. El Supositorio