Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dimarts, 28 d’abril de 2009

La EMEA ha rebujat la sol licitud d'Lyrica per ser publicitat i utilitzat en la fibromiàlgia.


Una noticia de molt interès!
 
Normalment les notícies són al contrari. En aquest cas la pràctica diària (i l'ús habitual) no té res a veure amb aquestes recomanacions!!!

La EMEA ha rebujat la sol licitud d'Lyrica per ser publicitat i utilitzat en la fibromiàlgia. Amb uns estudis que no han demostrat un efecte rellevant a curt o llarg termini, es pretenia aconseguir l'autorització per publicitar i autoritzar la indicació de pregabalina en la fibromiàlgia.

La EMEA considera que el benefici / risc no està demostrat i, a més, no s'està realitzant cap assaig clínic en aquesta indicació a la Unió Europea.
"Esperem que aquestes notícies arribin als nombrosos metges que l'estan utilitzant en aquesta indicació en l'actualitat !!!."
Font: V. Baos. El Supositorio