Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dilluns, 27 d’abril de 2009

Paracetamol en l'ictus agutParacetamol en l'ictus agut

Article original: den Hertog HM, van der Worp HB, van Gemert HM, Algra A, Kappelle LJ, van Gijn J, Koudstaal PJ, Dippel DW; on behalf of the PAIS investigators. The Paracetamol (Acetaminophen) In Stroke (PAIS) trial: a multicentre, randomised, placebo-controlled, phase III trial. Lancet Neurol 2009; 8: 434-440.
Pel Dr. Eduardo Palencia Herrejón. REMIIntroducció: Estudis observacionals han trobat que l'aparició d'hipertèrmia en les primeres 24 hores d'evolució de l'ictus agut s'associen a un pitjor pronòstic, i es discuteix si la hipertèrmia és només un marcador de gravetat o si, al contrari, juga un paper causal, en aquest cas, el tractament dirigit a reduir la temperatura podria millorar el pronòstic dels pacients amb ictus agut.

Atès que la hipertèrmia ocorre en més d'un terç dels pacients en les primeres hores d'evolució, el tractament de tots els pacients podria suposar un benefici clínic important.

Resum:
L'estudi PAIS és un assaig clínic multicèntric, aleatoritzat i doble cec, en el qual es van incloure 1.400 pacients amb ictus isquèmic o hemorràgic amb temperatures entre 36 i 39 º C en les primeres 12 hores d'evolució.

Els pacients van ser aleatoritzats a rebre paracetamol, 1 g iv cada 4 hores durant 3 dies, o placebo.
El desenllaç principal va ser la millora en l'escala modificada de Rankin per sobre de l'estat funcional esperat als tres mesos del començament de l'ictus, d'acord a una escala lliscant.

Els pacients que van rebre paracetamol van tenir una temperatura 0,26 º C (IC 95%: 0,18-0,31 º C) més baixa que els que van rebre placebo.

Es va produir millora pel que fa al desenllaç esperat en el 37% dels pacients que van rebre paracetamol i el 33% dels que van rebre placebo (OR ajustada: 1,20; IC 95% 0,96-1,50).

En una anàlisi post-hoc del subgrup de pacients que van presentar entre 37 i 39 º C de temperatura, el tractament amb paracetamol es va associar a un millor pronòstic (OR ajustada 1,43; IC 95% 1,02-1,97).
Es van produir esdeveniments adversos en el 8% dels tractats amb paracetamol i el 10% dels que van rebre placebo.

Comentari:
Encara que els resultats són petits, les troballes de l'estudi són compatibles amb un discret efecte beneficiós del paracetamol, un fàrmac barat i segur, administrat precoçment en pacients amb ictus agut, en especial en els pacients amb temperatures de 37 º C o majors.

L'eficàcia observada en l'anàlisi post-hoc ha de ser confirmada en futurs assaigs clínics, però justifica la pràctica de tractar precoç i enèrgicament la hipertèrmia inclús lleu en pacients amb ictus agut, isquèmic o hemorràgic, tal com recomanen les guies de pràctica clínica.

El descens de temperatura va ser discret malgrat emprar dosis màximes de paracetamol, per la qual cosa cal preguntar-se si amb un tractament capaç d'aconseguir una reducció major podrien obtenir millors resultats.