Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dilluns, 18 de maig de 2009

Actulització de les Infeccions del tracte respiratori inferior en l'adult.


Butlletí d'ús racional del medicament del Servicio Cántabro de Salud
En aquest butlletí es tractan les infeccions del tracte respiratori inferior en l'adult i en concret les tres infeccions que més importància tenen per al metge d'atenció primària i que són:

1.- La bronquitis aguda,
2.- La sobreinfecció respiratòria en pacients amb MPOC
3.- i la Pneumònia adquirida a la comunitat.

Es pretén deixar clar en quines situacions cal instaurar un tractament antibiòtic i en quines no, així com, en cas d'instaurar, quins són els medicaments d' elecció segons els consensos publicats fins data d´avui.