Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dilluns, 18 de maig de 2009

Actulització de les Infeccions del tracte respiratori inferior en l'adult.


Butlletí d'ús racional del medicament del Servicio Cántabro de Salud
En aquest butlletí es tractan les infeccions del tracte respiratori inferior en l'adult i en concret les tres infeccions que més importància tenen per al metge d'atenció primària i que són:

1.- La bronquitis aguda,
2.- La sobreinfecció respiratòria en pacients amb MPOC
3.- i la Pneumònia adquirida a la comunitat.

Es pretén deixar clar en quines situacions cal instaurar un tractament antibiòtic i en quines no, així com, en cas d'instaurar, quins són els medicaments d' elecció segons els consensos publicats fins data d´avui.