Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dimecres, 20 de maig de 2009

Adrenalina i dexametasona en nens amb bronquiolitis


Article original: plint AC, Johnson DW, Patel H, et al. for Pediatric Emergency Research Canadà (PERCA) Epinephrine and dexamethasone in Children with Bronchiolitis. N Engl J Med 2009; 360: 2079-2089.


Introducció: La bronquiolitis és la malaltia respiratòria responsable del major nombre d'ingressos hospitalaris en la primera infància. Un 1 a 5% dels nens que la pateixen requereix ingrés a l'hospital, i d'ells un 5.-15.% a la UCIP.

Per al tractament de la bronquiolitis s'han provat broncodilatadors com el salbutamol i l'adrenalina i corticoides, per la seva similitut fisiopatològiques amb l'asma.

Els resultats han estat molt discordants, i cap dels fàrmacs ha mostrat de forma consistent un efecte terapèutic important.
Resum: Es va realitzar un estudi multicèntric, doble cec, controlat amb placebo en el qual es van incloure 800 nens de 1,5 a 12 mesos d'edat diagnosticats de bronquiolitis en el servei d'urgències.
Es van dividir els pacients en 4 grups terapèutics: un rebre 2 aerosols d'adrenalina nebulitzador més dexametasona oral durant 5 dies; el segon adrenalina nebulitzador més placebo oral; el tercer placebo nebulitzador i dexametasona oral, i l'últim placebo nebulitzador i placebo oral.
Es va valorar la necessitat d'ingrés hospitalari en els primers 7 dies després de l'inici del tractament.
No van existir diferències significatives en les característiques clíniques entre els 4 grups.
El percentatge de nens que van requerir ingrés hospitalari va ser 17,1% en els tractats amb adrenalina i dexametasona, 23,7% en els que van rebre només adrenalina, 25,6% dels tractats només amb dexametasona i 26,4% dels que van rebre placebo.
No es van observar efectes secundaris importants de la medicació. Només el grup d'adrenalina més dexametasona va presentar una reducció significativa del percentatge d'ingrés hospitalari amb respecte al placebo (p = 0,02), encara que després de l'ajust les diferències no van assolir significació estadística (p = 0,07).
Comentari: Els autors conclouen que el tractament amb adrenalina més dexametasona pot reduir significativament l'ingrés hospitalari en la bronquiolitis aguda en el lactant.
Malgrat el nombre elevat de pacients estudiats les diferències clíniques trobades en l'estudi són molt petites ia partir dels seus resultats és difícil de justificar el tractament generalitzat.
Els estudis realitzats en nens hospitalitzats amb bronquiolitis tampoc han demostrat clarament que l'adrenalina i els corticoides tinguin un efecte clínicament important i consistent.
Una limitació d'aquest estudi és que l'objectiu clínic marcat va ser l'ingrés hospitalari, i en ell, a més de la gravetat de la insuficiència respiratòria, poden influir altres factors com l'edat, factors de risc associats i característiques familiars i socials. D'altra banda, la resposta individual dels nens amb bronquiolitis al tractament és molt variable. Per això motiu, pot estar justificat realitzar un tractament de prova amb broncodilatadors i mantenir només si es demostra una millora clara de la insuficiència respiratòria.
Per Jesús López-Herce Cid Hospital General Universitari Gregorio Marañón, Madrid. © REMI,