Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dilluns, 4 de maig de 2009

Avenços en el cribatge del càncer d'ovari


Els resultats preliminars d'un estudi controlat multicèntric, amb més de 202.000 dones, mostren que seria possible implantar un programa de Screening del càncer d'ovari mitjançant ecografia transvaginal unicament o combinada amb la determinació de CA 125.
Tanmateix, s'ha d'esperar als resultats finals abans de fer qualsevol interpretació pràctica

El càncer d'ovari és una de les malalties neoplásicas més temudes ja que quan es diagnostica en estadis avançats el seu pronòstic és bastant dolent, malgrat els avenços terapèutics de les últimes dècades: aproximadament, només una dona de cada 4 diagnosticada en estadi III i una de cada 6 en estadi IV seguirà viva als 5 anys després del diagnòstic. Per això, des de fa temps s'han fet diferents estudis per avaluar la possible eficàcia de diverses tècniques: el marcador CA 125, l'ecografia abdominal i l'ecografia transvaginal.
Tanmateix, no és possible arribar a conclusions sòlides si no és en el marc d'un estudi controlat multicèntric amb distribució aleatòria de grans dimensions.

Aquest és el cas de l'United Kingdom Collaborative Trial of Ovarian Cancer Screening (UKCTOCS), els resultats preliminars del qual sobre prevalença han estat publicats recentment en The Lancet (2009;10:327-40.).
Més de 202.000 dones entre 50 i 74 anys i amb risc mig de patir la malaltia van ser aleatorizadas a 3 grups:
a) control;
b) Screening combinat consistent en la determinació de CA 125 anual amb ecografia transvaginal com a segona línia;
c) Screening anual amb ecografia transvaginal.
Els primers resultats, focalitzats en la prevalença d'alteracions, mostren que és possible implantar una estratègia de screening del càncer d'ovari amb qualsevol de les dues estratègies.
Existeixen diferències òbvies entre ambdues, doncs l'ecografia és una exploració molt més subjectiva i l'estratègia combinada té una major especificitat, la qual cosa suposa una menor proporció de proves diagnòstiques i d'intervencions quirúrgiques.
Tanmateix, qualsevol interpretació pràctica d'aquest estudi queda a l'expectativa dels resultats finals sobre la mortalitat, que no estaran disponibles fins dins d'uns 5 anys.
També es va estudiar la possible associació amb el risc d'infart de miocardi segons les variacions en el nombre de còpies dels gens.
Tanmateix en aquest cas no es va trobar cap associació.
Article de referència:Menon O, Gentry-Maharaj A, Hallett R, Ryan A, Burnell M, Sharma A, et al. Sensitivity and specificity of multimodal and ultrasound screening for ovarian cancer, and stage distribution of detected cancers: results of the prevalence screen of the UK Collaborative Trial of Ovarian Cancer Screening (UKCTOCS). Lancet Oncol 2009; 10: 327-40.