Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dimarts, 23 de juny de 2009

Nous tractaments de la malaltia de Parkinson.Són efectius?
No hi va haver diferències a llarg termini entre iniciar tractament amb levodopa o pramipexole en pacients amb Parkinson.
Conclusions:
"Pramipexol inicial seguit de l'ús de levodopa resulta semblant en la discapacitat després de 6 anys.
La persistència de diferències a favor de pramipexol inicial es van contrarestar amb l´observació en les taxes de complicacions motores dopaminèrgiques, amb menys greus somnolència inicial a favor de la levodopa ".

Més informació: