Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

divendres, 5 de juny de 2009

Prednisolona per la gota?

Font: Minerva 2009;


Per Janssens HJ, Janssen M, van de Lisdonk EH, et al. 

L'ús de prednisolona oral o naproxèn per al tractament de l'artritis gota


Un estudi doble cec, aleatoritzat d'equivalència.


Lancet 2008, 371:1854-60.

 

Pregunta clínica
La prednisolona és tan efectiu com el naproxèn com a tractament de primera línia de la gota?

 
 
Conclusió
Aquest estudi mostra una diferència significativa en termes d'eficàcia i efectes secundaris entre prednisolona oral i naproxèn per al tractament oral de la gota.

 
L'equivalència clínica entre aquests dos tractaments proposats pels autors, però, continua sent incert a causa de les opcions metodològiques inadequades.
 

Introducció
La incidència de la gota augmenta amb l'edat. Des de l'edat de 50 anys, la seva incidència és de 1,6 per 1 000 homes i 0,3 per cada 1000 dones per any (1).
 
Diverses guies de pràctica recomanen els AINE com a primera elecció en la gota (2).
 
Atès que el risc gastrointestinal i cardiovascular relacionat amb els AINE (3,4), es busquen alternatives més segures.

 
Resum
Població d'estudi 120 pacients dels 381 remesos pel metge en un centre d'investigació per monoartritis. Pacients d´Holanda amb una edat mitjana de 57 anys (13), 89% de homes

 
Resultats d'estudi
13 pacients cap diferència significativa en les puntuacions mitjanes avaluades el dia 4: reduccions similars en VAS per al dolor, la discapacitat i la discapacitat en general per caminar.


La puntuació de dolor, avaluat pel dia 4: 80% de millora clínicament rellevant (= 55% de reducció del dolor en EVA, la reducció absoluta de 30 mm o dues) per al grup de prednisolona enfront de 88% per al grup de naproxèn cap diferència en el nombre d'efectes adversos.

 
Conclusió dels autors
Els autors conclouen que la prednisolona i naproxèn per via oral van ser igualment eficaços en el tractament inicial de l'artritis gotosa, uns 4 dies.
 
 
Conflictes d'interès
Cap declarat.
 

Discussió
Consideracions sobre la metodologia

Aquest estudi inclou només els pacients amb gota confirmada: diagnòstic clínic i la confirmació de laboratori de l'artritis gotosa.
 
La validesa interna de l'estudi és forta, però cal tenir en compte en el moment de l´avaluació els resultats per l´extrapolació d'aquest estudi.

 
Conclusió
Aquest estudi mostra una diferència significativa en termes d'eficàcia i efectes secundaris entre prednisolona oral i naproxèn per al tractament oral de la gota. L'equivalència clínica entre aquests dos tractaments proposats pels autors, però, continua sent incert a causa de les opcions metodològiques inadequades.Més informació: