Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dimarts, 30 de juny de 2009

Risc d'IAM i AVC en pacients amb tromboembolisme venós


Font: 3clics

Amb l'objectiu d'avaluar el risc d'esdeveniments cardiovasculars arterials (infart agut de miocardi -IAM- i accident vascular cerebral -AVC) durant el primer any després d'una trombosi venosa profunda (TVP) o un tromboembolisme pulmonar (TEP) es va fer un estudi de cohorts a partir de les bases de dades mèdiques de Dinamarca: 25.199 pacients amb TVP, 16.925 pacients amb TEP i 163.566 pacients control.
Es varen excloure els pacients amb malaltia cardiovascular coneguda.

Respecte dels controls, el risc relatiu d'infart agut de miocardi va ser 1,60 (IC95% 1,35-1,91) en pacients amb TVP i del 2,60 (2,14-3,14) en pacients amb TEP.
El risc relatiu d'AVC va ser 2,19 (1,85-2,60) en pacients amb TVP i del 2,93 (2,34-3,66) en pacients amb TEP.

Durant els 20 anys de seguiment el risc d'IAM i AVC es va mantenir augmentat en un 20-40%.

Repercussions en la pràctica clínica
Els pacients amb malaltia tromboembòlica venosa tenen un major risc d'infart agut de miocardi i d'accident vascular cerebral a curt i llarg termini.

Sørensen HT, Horvath-Puho E, Pedersen L, Baron JA and Prandoni P. Venous thromboembolism and subsequent hospitalisation due to acute arterial cardiovascular events: a 20-year cohort study. Lancet. 2007 Nov 24; 370 (9601) :1773-9. link