Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dimarts, 23 de juny de 2009

Stents recuberts no disminueixen el reinfart ni la mortalitat.


Resum:
Es van avaluar 47.967 pacients que van rebre a Suècia un stent coronari i angiografia coronària .
En l'anàlisi primari, es van comparar els pacients que van rebre medicació amb stent coronari (10.294 pacients) amb els que van rebre un stent de metall nu (18.659), després de l'ajust per diferències en les característiques clíniques dels pacients.

Els pacients que van rebre stents recoberts de fàrmacs en 2003 hi havia una taxa significativament major d'esdeveniments de finals dels pacients que van rebre stents de metall nu en el mateix any, però no observem cap diferència en el resultat entre els pacients tractats en anys posteriors.
La taxa mitjana de reestenosis durant el primer any va ser de 3,0 esdeveniments per 100 pacients-any amb stents recoberts de fàrmacs front a 4,7 amb els stents de metall nu (risc relatiu ajustat, 0,43; IC del 95%: 0,36 a 0,52); 39 pacients haurien d' ser tractats amb stents recoberts de fàrmacs per prevenir un cas de reestenosis.
Entre els pacients d'alt risc, el risc de reestenosis ajustada va ser de 74% menor amb stents recoberts de fàrmacs que amb els stents de metall nu, i només el 10 lesions que necessiten ser tractats per evitar un cas de reestenosis.

Conclusions:
En comparació amb els stents de metall nu, stents recoberts de fàrmacs s'associen amb una incidència a llarg termini de mort o infart de miocardi i una disminució clínicament important en la taxa de reestenosis entre els pacients d'alt risc.

Més informació: