Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dijous, 2 de juliol de 2009

Cefalea d´origen laboral. Conceptes desconeguts pel Metge Assistèncial.Les enquestes de condicions de treball dels últims anys, figura la cefalea al cinquè lloc dels problemes de salut que sofreix el treballador en relació amb el seu lloc de treball

Font: medicosypacientes.com

El 95 per cent de la població ha tingut una cefalea al llarg de la seva vida, un problema de salut que figura al cinquè lloc per als treballadors i que ocasiona una pèrdua de 20 milions de jornades laborals a Espanya amb un cost aproximat de 2.000 milions d'euros.

Les cefalees són "el ventafocs de la neurologia" perquè en tractar-se d'una malaltia "incompresa" i que no és mortal no se li deixa l'atenció adequada. És per això que el grup de treball de neurologia de l'Associació Espanyola d'Especialistes en Medicina en el Treball (AEEMT) ha editat el 1r "Manual de cefalea per al metge" amb la col·laboració de la Fundació Migranya.

L'obra aporta com a novetat una visió allunyada dels aspectes clínics que ja tracten extensament altres especialitats i estudia en profunditat el paper del metge del treball dins i fora de les empreses en un marc legislatiu complex i dens a què el metge assistencial no sol estar habituat i que és difícil de manejar excepte per a especialitats com la Medicina del treball.

Aquest manual pretén ajudar establint les diferències de cada terme --incapacitat, minusvàlua, i discapacitat--, analitzant les diferents situacions laborals que pugui portar a dóna una d'elles, així com el tràmit administratiu per al seu baremación.

A més, pretén ajudar la prevenció dels accidents laborals informat dels riscs que suposa les cefalees per a determinats treballs, com els d'altures o pels efectes adversos de la medicació, que suposen un pèrdua de reflexos.

El manual, que publica el grup de treball de neurologia de l'AEEMT, constitueix una valuosa eina per conèixer el millor el circuit complet de la prevenció, l'assistència, rehabilitació i la integració soci-laboral en un problema de salut tan freqüent com la cefalea.

Al llibre es desenvolupen qüestions clau com a: la minusvàlua i la seva regulació, la tramitació de les Incapacitats, el risc d'accidentabilidad laboral, el maneig dels pacients amb cefalea dins de l'empresa i el símptoma com a possible indicador sanitari dins del món del treball i en les patologies emergents o re-emergents més habituals al món laboral.

Així mateix inclou un ampli recorregut per la jurisprudència més rellevant i la valoració pericial mèdic-laboral de les persones amb cefalea i el seu impacte social i jurídic. El text pretén servir de guia i ajuda indispensable en les activitats relacionades amb la salut dels treballadors a fi de millorar-les, i reflecteix els coneixements i l'experiència dels autors en aquest terreny tan important, així com el seu desig de contribuir a millorar la qualitat de la pràctica mèdica relacionada amb la salut laboral.

En aquest text es tracten aspectes com el maneig del treballador amb cefalea dins de les empreses, el paper com a indicador sanitari o detector precoç de situacions concretes de risc laboral, el símptoma cefalea com a indicador precoç de determinades malalties emergents laborals i s'aprofundeix en els conceptes de minusvàlua, discapacitat o incapacitat tan confusos en ocasions i el procés de tramitació administrativa del qual en ocasions no està el degudament orientat o es manca de la informació bàsica per facilitar la posterior decisió dels EVOs i EVIs encarregats d'avaluar-los.

Així mateix, es fa una profunda revisió jurisprudencial que permet situar aquest problema en un nivell diferent però al temps, adonar-se de les millores que les nostres aportacions pericials poden significar per als magistrats a l'hora d'establir les estimacions o desestimacions dels errors judicials en les reclamacions plantejades pels treballadors o per les persones afectades i en general en qualsevol tipus de reclamació oberta quant a la repercussió social-jurídica i laboral d'aquestes malalties.

Anteriorment a l'any 85, el concepte de migranya pràcticament no existeix en la jurisprudència espanyola. És a partir d'aquell any i fins al 99 comença un moviment molt lleu on es registren molt pocs casos que arriben als tribunals. A partir de l'any 99, hi ha un enlairament exponencial fins a estabilitzar-se l'any 2008, hi ha un increment de procés molt importants sobretot en l'àmbit del social, que és en aquests jutjats on es debaten conceptes com a incapacitat, modificacions en les condicions de treball, les minusvàlues, les extincions de contracte, els acomiadaments improcedents, fins i tot el concepte d'accident laboral.

La legislació actual que sorgeixen a partir de la Llei de Riscs Laborals obre una sèrie de vies d'actuació i de possibilitats per als pacients que té malalties sobretot cròniques, la influència que aquesta patologia pot exercir sobre el treball i viceversa.


Més informació: