Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dimecres, 8 de juliol de 2009

Nova Guia Clínica del maneig de la MPOC

En les darreres setmanes s'ha realitzat una actualització de la guia clínica de maneig de l'EPOC de SEPAR-ALAT i j´està disponible a la pàgina web de SEPAR, en les seves versions interactiva i PDF.En aquesta actualització s'han incorporat 20 noves referències bibliogràfiques en els apartats d'avaluació clínica, tractament farmacològic i maneig de les exacerbacions.

L'apartat d'avaluació clínica introdueix un nou matís en el concepte de repercussió sistèmica o presència d'alteracions extrapulmonars, s'apunta el concepte de la presència de formes clíniques o fenotips i s'afegeix un apartat de prevenció i diagnòstic precoç.

El tractament farmacològic s'amplia per incorporar noves referències sobre el tractament amb broncodilatadors, glucocorticoids inhalats i teràpia combinada, així com altres tractaments com els antioxidants/mucolítics.

Respecte a les exacerbacions, s'actualitza el tractament antibiòtic recomanat amb una nova taula i un desenvolupament més clar.