Per al tractament de la grip estacional en nens, oseltamivir i zanamivir tenen una eficàcia modesta, segons els resultats d’una metanàlisi recent (BMJ 2009; 10 d’agost).

Es van avaluar els assaigs clínics sobre l’eficàcia dels inhibidors de la neuraminidasa per al tractament o la profilaxi postexposició de la grip estacional en prop de 2.600 nens de 12 anys o menys.

El tractament:
1.- Va reduir la durada dels símptomes en prop d’un dia
2.- No va disminuir les exacerbacions d’asma
3.- Va reduir un 8% el risc quan s’utilitzaven com a profilaxi, i l’oseltamivir es va associar a un risc de vòmits.


Manca informació per avaluar l’eficàcia dels antivírics en la grip pel nou virus A/H1N1

Més informació:

(Butll Groc 2009;22:5-8).