Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dilluns, 31 d’agost de 2009

Portar la pressió arterial a límits menors a 140/90 no reduiria la morbimortalitat


Revisió sistemàtica: Portar la pressió arterial a límits menors a 140/90 no reduiria la morbimortalitat.


Resum de les conclusions dels autors:

1.- "Els Pacients que són tractats per disminuir els objectius de HTA estàndards, 140-160/90-100 mmHg, no redueixen la mortalitat ni morbilitat. "

2.- "l´objectiu d'aconseguir "objectius més baixos" en lloc de "objectius estàndard" no disminueix la mortalitat total (RR 0,92, IC 95% 0.86-1.15) , l'infart de miocardi (RR 0,90, IC 95% 0,74-1,09), accident cerebrovascular (RR 0,99, IC 95% 0,79-1,25), insuficiència cardíaca congestiva (RR 0,88, IC 95% 0,59-1,32), els principals esdeveniments cardiovasculars (RR 0,94; IC 95% 0.83-1.07), o el fracaç de la malaltia renal (RR 1,01, IC 95% 0.81-1.27). "

3.- "Com que les directrius recomanen que els objectius encara tenen que ser més baixos per a la diabetis mellitus i la malaltia renal crònica, s'estan duent a terme revisions sistemàtiques en aquest grups de pacients."

4.- "Aquest estudi s´ha realitzat per trobar i avaluar totes les proves dissenyats i per contestar si els objectius de pressió arterial més baixos són millors que els objectius de pressió arterial estàndards. "

5.- "És necessari més proves, però actualment no n´hi ha cap d'evidència que dongui suport a un objectiu de pressió arterial inferior a 140/90 mmHg en qualsevol pacient hipertens. "

Més informació:

Cochrane Database of Systematic Reviews, 08 juliol 2009