Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dimarts, 11 d’agost de 2009

Ressonància Nuclear Magnètica precoç en el traumatisme cranioencefàlic


Article original: Manolakaki D, Vetllem GC, Spaniolas K, Moya M, Alam HB. Early Magnetic Resonant Imaging Is Unnecessary in Patients With traumatic brain injury. J Trauma 2009; 66: 1008-1014.
Introducció: La Ressonància Nuclear Magnètica (RNM) és considerada una tècnica més sensible que la tomografia computada (TC) en el diagnòstic de determinades lesions cerebrals. Se sap que realitzada de forma tardana ajuda a establir el pronòstic en pacients amb traumatisme cranioencefàlic greu (TCE), però la seva utilitat és qüestionable quan es realitza precoçment.
Resum: Els autors analitzen retrospectivament durant un període de 3 anys dels pacients amb TCE als qui se'ls va realitzar TC i RNM cranial en les primeres 48 hores de l'ingrés.
No es va realitzar RNM com a prova inicial, sinó posterior a la TC. Les troballes de la TC i RNM van ser similars en el 67% dels pacients sent les diferències la discordança entre la localització i la mida de les lesions i lesions no visualitzades a TC i sí en RNM. La TC va ometre la lesió axonal difusa (n = 14), hemorràgia subaracnoïdal i intraparenquimatosa (n = 8) i hematoma subdural (n = 7); però, les dades nous aportats per la RNM no van modificar el tractament iniciat en els pacients en base a les dades aportades per la TC.
Comentari: Aquest estudi mostra que la RNM realitzada precoçment té una utilitat limitada en el tractament del TCE malgrat tenir més sensibilitat que la TC per al diagnòstic de lesions cerebrals.
Aquesta dada indica que no es justifica el seu ús de manera precoç en el TCE per que els pacients no van patir modificacions en el tractament.
Encara que l'anàlisi és retrospectiu i podria existir variabilitat en la interpretació de les troballes, és important la conclusió que la TC seria l'única prova inicial d'imatge diagnòstica en aquesta població de pacients per guiar l'actitut terapèutica.
Encarnación Molina Domínguez
Hospital General de Ciudad Real ©REMI,