Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dimarts, 11 d’agost de 2009

Un ECG normal amb dolor precordial no ajuda a excloure la síndrome coronària aguda

Un ECG normal amb dolor precordial no ajuda a excloure la síndrome coronària agudaArticle original: Turnipseed SD, Trythall WS, Diercks DB, Laurin EG, Kirk JD, Smith DS, Main DN, Amsterdam EA. Frequency of Acute Coronary Syndrome in Patients with Normal Electrocardiograma performed during Presence or Absence of Chest Pain. Acad emerg Med 2009; 16: 495-499.
Introducció: Els metges que atenem a pacients amb dolor toràcic sospitós de coronari, sabem que un ECG normal estant el pacient sense dolor no exclou en absolut la possibilitat que el pacient tingui una síndrome coronària aguda (SCA); però, es troba estesa la idea que si l'ECG és normal just quan el pacient té el dolor toràcic la probabilitat que la causa d'aquest dolor sigui coronària és molt baixa.
Els autors del present estudi intenten explorar aquest problema.
Resum: Es va incloure de forma prospectiva a 387 pacients que van ser ingressats en un hospital amb dolor toràcic sospitós de coronari i ECG normal. S'avaluà si tenir dolor toràcic o no en el moment de realitzar el ECG era discriminatori a l'hora d'estimar la probabilitat que el pacient tingués un SCA. Es va definir que el pacient tenia un SCA si complia, a més del dolor toràcic sospitós, algun dels següents criteris:
a) elevació de troponina,
b) test de provocació d'isquèmia coronària positiu o
c) estenosi major del 70% d'algun vas coronari principal .
Del total de 387 pacients, es va diagnosticar finalment SCA en un 17% dels casos, essent d'un 7% la incidència d'infart agut de miocardi.


No hi va haver diferències significatives en la prevalença de SCA en presència o absència de dolor en el moment de realitzar el ECG normal en els pacients (16% i 20% de diagnòstics finals de SCA en pacients amb dolor toràcic sospitós i ECG normal i que tenien dolor o no respectivament).


Els autors conclouen que en pacients que són atesos amb dolor toràcic sospitós de coronari, la presència d'un ECG normal durant el dolor no ajuda a excloure que el pacient tingui un SCA.


Comentari: El present treball té algunes limitacions, com els propis autors recullen, entre d'altres l'ésser un estudi realitzat en un sol centre, una mostra relativament petita, que un dels criteris que apliquen per diagnosticar SCA en presència de dolor toràcic és que es evidenciar una estenosi coronariamayor del 70% (hi ha pacients que tenen aquest tipus de lesions cròniques i el dolor toràcic no té per què ser coronari), i no es defineixen bé les característiques dels dolors toràcics.


D'altra banda, és sabut de treballs previs que encara que un ECG normal no descarta un SCA, en general, si ho té, aquest és de baix risc [1].


El present estudi va en la línia del treball de Chase i col. [2] en el sentit que en pacients amb dolor toràcic sospitós de coronari i ECG normal, el fet que el traçat normal s'hagi realitzat amb o sense dolor no ajuda a excloure o donar suport a la presència d'un SCA.


Per Antonio García Jiménez
Hospital Arquitecto Marcide, Ferrol, La Coruña