Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dijous, 10 de setembre de 2009

Actualitat i reflexions a la Grip A. Què ha passat a l´Hemisferi Sud?La viròloga Pilar Lleó Rega autora de nombroses publicacions ha elaborat una magnífica presentació sobre la nova grip. Sembla molt interessant i formativa.

Es pot veure i descarregar. i també a aquí (per David Pérez). També en http://pediatradecabecera.com/ (Per Juan José Delgado).

Destacaríem l'anàlisi de l'experiència de l'hivern austral i en particular d'Austràlia, però també les dades disponibles d'Espanya i altres països.
 • És un virus diferent (veure detalls de la seva composició en la pròpia presentació)
 • La seva virulència és més baixa que l'estacional
 • Les persones que especulen amb mutacions i augments de virulència són això, vulgars especuladors sense fonament científic.
 • Una lectura rigorosa de les dades disponibles de la pandèmia de 1918 desfan l´arribada de la llegenda urbana d'una "segona tornada" més virulenta.
 • El subtipus H1N1 va ser el predominant fins a l'any 57, i la primera infecció gripal que hem patit a la vida ens confereix certa immunitat davant el mateix subtipus.
 • Aquesta grip afecta majoritàriament a menors de 50 anys. (l'any 1977 hi va haver una pandèmia de H1N1 anomenada grip russa, que va afectar a menors de 25 anys) http://www.pandemicflu.gov/general/historicaloverview.html
 • El virus desplaça els altres virus de la grip, de manera que no s'ha donat un efecte sumatori: grip estacional+ grip pandèmica.
 • La incidència de grip a Austràlia ha estat superior a la temporada passada, però no més gran que la de 2007 o 2003, per exemple.
 • Lògicament, si la incidència és la mateixa que en la grip estacional i els majors de 50 tenen una raonable immunitat, la incidència en adults joves i nens és major.
 • Possiblement el virus nou és igual de virulent que la grip estacional, però afecta a persones mes forts i menys vulnerables, amb el qual les taxes de morbiditat, complicacions i mortalitat són menors.

Resum de l'autora:

 1. El 2009 ha començat a circular una soca de virus de la grip del subtipus A/H1N1 que prové del llinatge porcí i que és significativament diferent de les soques del llinatge humà coneguts fins ara.
 2. El virus afecta principalment nens i joves, i causa una malaltia que no es diferencia en res de la grip convencional i que origina una mortalitat baixa.
 3. Els ancians són majoritàriament resistents a la infecció. Aquest fet té una explicació coneguda, i suposa que una gran part de les persones més proclius a desenvolupar malaltia greu a causa de la grip no patiran durant l'epidèmia que aquest nou virus pugui produir.
 4. Pel que sabem a dia d'avui, no sembla probable que la circulació del nou virus vagi a produir epidèmies de grip d'especial intensitat durant el pròxim tardor-hivern en l'Hemisferi Nord.
 5. Les prediccions relatives a un possible augment de la virulència del virus amb previsió del proper hivern són meres especulacions basades en suposicions sobre qüestions no provades, i no mereixen cap altra consideració.
 6. Després de la pandèmia de 1918, hem viscut dues pandèmies de grip causades, a diferència de l'actual, per virus de subtipus completament nou, i aquest esdeveniment mai no es va observar.
 7. No s'aprecia cap raó perquè la política sobre ús d'antivirals en el tractament de la grip hagi de ser diferent de la que s'hagi seguit fins ara.
 8. Sí que s'haurien d'explicar, en tot cas, els canvis que s'introdueixin.
 9. La vacuna específica davant aquest virus s'ha de reservar a la protecció individual de les persones en risc de desenvolupar malaltia greu, potser incloent també les dones embarassades sanes.
 10. L'evidència indica que la vacunació generalitzada de la població no modifica positivament el curs de les epidèmies de grip.
 11. No hi ha raó, a dia d'avui, perquè els nens sans i els joves sans siguin vacunats davant aquest virus.
 12. L'únic que cal témer amb vista al tardor-hivern és l'efecte que pugui tenir sobre el comportament de la gent la por que hagi pogut generar la informació confusa i especulativa que s'ha transmès des d'alguns organismes internacionals, causa principal de l'alarmisme dels mitjans de comunicació.
 13. La millor arma preventiva és, per tant, proporcionar i difondre informació clara i ben documentada.