Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dilluns, 28 de setembre de 2009

Avaluació de risedronat 75 mg 2 dies consecutius / mes.Pel Comitè d' Avaluació de Nous Medicaments d'Euskadi


 
 
 
 
 
 
 

Un cop realitzada l'avaluació del risedronat 75 mg d'acord amb l'evidència científica disponible en aquest moment, el Comitè d'Avaluació de Nous Medicaments (cenM) recomana:


Continuar utilitzant alendronat setmanal, perquè risedronat 75 mg 2 dies consecutius al mes no ha demostrat millorar l'adherència al tractament i el seu cost és superior.
Risedronat 75 mg administrat en 2 dies consecutius al mes és un bisfosfonats ja comercialitzat anteriorment en presentacions diària i setmanal.

La indicació aprovada és el tractament de l'osteoporosi postmenopàusica amb elevat risc de fractures.

Eficàcia: en un únic assaig clínic comparatiu amb risedronat en pauta diària (5 mg / dia), ha demostrat eficàcia no inferior mesura en termes de densitat mineral òssia. Encara que no s'han publicat assajos amb resultats de reducció de fractures, tant la FDA com l'EMEA assumeixen que l'eficàcia demostrada per risedronat 5 mg / dia es manté en la formulació de 75 mg 2 dies consecutius / mes.

Seguretat: risedronat 75 mg presenta més efectes adversos greus que risedronat 5 mg, encara que dos règims de dosificació van ser comparables tant en la incidència d'abandonaments deguts a efectes adversos com en la incidència d'efectes adversos del tracte gastrointestinal.

Pauta i cost: el bisfosfonats amb millor relació cost / eficàcia és alendronat setmanal, ja que ha demostrat eficàcia en reducció de fractures vertebrals i de maluc, i té el menor preu / envàs, en disposar de genèric.
La nova presentació de risedronat 75 mg presenta una avantatge en la pauta (2 administracions cada 28 dies en lloc de 4) a un cost de tractament sensiblement més car (55% més car que alendronat setmanal).

Més informació:
Fitxa Nou Medicament a Examen: http://bit.ly/1as0LH-
Informe complet d'avaluació: http://bit.ly/qJczQ-
Crítica a la publicitat: http://bit.ly/2ncqFC
..