Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dijous, 17 de setembre de 2009

Complicacions gastrointestinals de la diabetis

Complicacions Gastrointestinals de la Diabetis.

Revisió Clínica per Amer Shakil, Robert J. Church, Shobha S. Rao.Edició del 15 de juny de l'Am Fam Physician.
Resum
Les complicacions gastrointestinals (GI) de la diabetis s'ha convertit en una de les més freqüents a causa que la taxa de diabetis ha augmentat. Aquestes complicacions i els seus símptomes són causades per una motilitat GI anormal, conseqüència de la neuropatia autonòmica diabètica que implica al tracto GI.

Encara que alguns estudis han indicat que la neuropatia autonòmica diabètica està vinculada a la durada de la diabetis, l'estudi del control de la diabetis i les seves complicacions suggereix que almenys en persones amb diabetis tipus 1, la neuropatia i altres complicacions GI estan associades amb el pobre control glicémico i no necessàriament a la durada de la diabetis.

Les Complicacions Gastrointestinals de la diabetis inclouen gastroparesia, enteropatía intestinal (la qual cosa pot causar diarrea, restrenyiment o incontinència fecal), i esteatosi no alcohòlica.

Els pacients amb gastroparesia poden presentar sacietat precoç, nàusees, vòmits, distensió abdominal, plenitud posprandial o dolor abdominal superior.

El diagnòstic de gastroparesis diabètica es fa quan altres causes són excloses i es confirma l'estasis gàstric postprandial per gammagrafía de buidament gàstric.

Sempre que sigui possible, els pacients deuen eliminar la medicació que exacerbi l'alteració de la motilitat gàstrica, controlar els nivells de la glucosa plasmàtica, augmentar la quantitat de líquid ingerit en la seva dieta, consumir petites menjades més freqüentment, no continuar amb l´hàbit tabàquic, reduir la ingesta de fibra dietètica insoluble, menjars alts en greixos i alcohol.

Els agents procinètics , ejemple Metoclopramida, poden ser d´utilitat pel control dels símptomes de gastroparesia.

El tractament de la diabetis relacionada amb el restrenyiment i la diarrea està destinat a mesures de suport i control dels símptomes.

L´esteatosis no alcohòlic és comú en persones obeses i en els qui tenen diabetis.

En persones amb diabetis que tenen les transaminases hepàtiques elevades, això és important per investigar altres causes de malaltia hepàtica incloent hepatitis i hemocromatosis.

La pèrdua gradual de pes, el control dels nivells de glucosa en sang i l'ús de medicaments (ejem. Pioglitazona, metformina) pot normalitzar els nivells de transaminases hepàtiques, però el benefici clínic del tractament és desconegut a l'esteatosis no alcohòlica.

El control dels nivells de glucosa en sang és important per al maneig de la majoria de les complicacions gastrointestinals.

Per a la revisió completa, faci .click aquí.

Am Fam Physician 77 (12): 1697-1702, 1703-1704 © 2008 to the American Academy of Family Physicians

Complicacions Gastrointestinals de la Diabetis. Amer Shakil, Robert J. Church, Shobha S. Rao.