Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dimarts, 15 de setembre de 2009

Confusió dels noms dels Medicament: Similitut ortogràfica i/o fonètica

..
..
ll
ff
ff
jjnn
f
jj
kk
Llista actualitzada de noms de medicaments que es deixen a confusió per similitut ortogràfica i/o fonètica (2005-2009).

Editat per "Instituto Para el Uso Seguro de los Medicamentos" (ISMP-Espanya)

...