Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dimarts, 15 de setembre de 2009

Confusió dels noms dels Medicament: Similitut ortogràfica i/o fonètica

..
..
ll
ff
ff
jjnn
f
jj
kk
Llista actualitzada de noms de medicaments que es deixen a confusió per similitut ortogràfica i/o fonètica (2005-2009).

Editat per "Instituto Para el Uso Seguro de los Medicamentos" (ISMP-Espanya)

...