Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dimarts, 15 de setembre de 2009

El tractament d’infeccions respiratòries segons la procalcitonina pot reduir l’ús inadequat d’antibiòtics

El tractament d’infeccions respiratòries segons la procalcitonina pot reduir l’ús inadequat d’antibiòtics

En pacients amb infeccions de vies respiratòries baixes, la determinació de les xifres de procalcitonina sèrica ajuda a limitar l’ús d’antibiòtics sense augmentar el risc de resultats adversos, segons els resultats d’un estudi recent (JAMA 2009;302:1059-66).


Prop de 1.400 pacients que van acudir a unitats d’urgències amb infeccions respiratòries, com bronquitis, MPOC o pneumònia, van ser aleatoritzats a rebre tractament segons les seves xifres de procalcitonina en sèrum, o bé a seguir tractament habitual.

Als 30 dies, la incidència de resultats adversos, com mortalitat, ingrés a la UVI i recurrència, no va ser diferent entre els dos grups. No obstant, la prescripció d’antibiòtics va ser menor en el grup tractat segons la determinació de procalcitonina.

Les xifres de procalcitonina es consideren un indicador d’infecció bacteriana i, per tant, si calen antibiòtics (algoritme).

Segons l’editorial acompanyant, el tractament basat en la procalcitonina és prometedor, però cal considerar de manera acurada algunes qüestions, com el cost, abans d’aplicar de manera generalitzada aquestes troballes a la pràctica clínica (JAMA 2009;302:1115-6).

gg