Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dijous, 10 de setembre de 2009

Recomanacions per afrontar el virus de la grip A en l’àmbit educatiu

Recomanacions per afrontar el virus de la grip A en l’àmbit educatiu


Aquest document ha estat elaborat pels Departaments de Salut i d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
Tenint en compte que l’evolució epidemiològica del virus de la grip A és impredictible, el contingut de les recomanacions d’aquest document espot anar modificant a mesura que la situació ho requereixi.

El virus de la grip A és un nou virus que fins ara no s’havia trobat en éssers humans.

La simptomatologia compatible amb la grip A és febre igual o superior a 38° i símptomes d’infecció respiratòria aguda (tos, dificultat respiratòria, mal de cap, augment de la secreciónasal, mal de coll, dolors musculars i malestar general), que poden anar acompanyats de diarrea i vòmits.

El mecanisme de transmissió del virus de la grip A és el mateix que el de la grip estacional.

Aquest virus es transmet, com els de la grip estacional, amb certa facilitat: per via aèria, permitjà de les gotes que s’expulsen en tossir o esternudar (gotes de Flügge i gotes de Wells), i per contacte directe, en tocar objectes contaminats per les secrecions d’una persona infectada.

Per prevenir la propagació de la malaltia convé tenir presents les recomanacions higienico sanitàries internacionals que indiquem en aquest document.

Tenint en compte que el quadre clínic de la grip A es manifesta de forma lleu en la majoriadels casos i que no hi ha prou evidència científica que el tancament d’escoles sigui una mesura eficaç per disminuir la incidència o la transmissió de la nova malaltia, no és aconsellable prendre aquesta mesura.

Document

..