Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dissabte, 12 de setembre de 2009

Revisió de les recomanacions de tractament de la diabetis mellitus tipus 2

Revisió de les recomanacions de tractament de la diabetis mellitus tipus 2.
Material i mètodes.
Es van seleccionar els principals assaigs clínics i estudis de cohort prospectius de llarga durada publicats a Medline des de 1965 fins a l'actualitat, així com les guies clíniques nacionals i internacionals que protocolitzar el tractament d'aquesta patologia.

S'avaluen les recomanacions més habituals en el tractament de la diabetis tipus 2, així com el paper dels nous fàrmacs comercialitzats en aquesta indicació.

- Hi moltes dubtes d´informació sobre els anàlegs de GLP-1 i els inhibidors de la DPP-4.
- En els darrers assajos, el tractament intensiu (HbA1c <7%)>

- L'objectiu de l´Hb A1c ha de ser individualitzat.


Resum:
1.- Els consensos sobre el tractament de la diabetis ha racionalitzat la utilització dels diferents fàrmacs, però encara estem lluny de la solució definitiva.

2.- La dieta, l'exercici i un esglaonament adequat dels fàrmacs clàssics (metformina, sulfonilurees i insulines) suposen la pedra angular del tractament per a una àmplia majoria de pacients diabètics tipus 2.

3.- No sempre el control estricte és el més beneficiós per al pacient.

4.- Els nous tractaments presenten mecanismes d'acció i característiques farmacològiques atractives, però encara queden moltes preguntes per respondre en quant a la seva eficàcia en la reducció de la morbimortalitat, seguretat i el seu ús associat a altres antidiabètics.

Per més informació:
Document