Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dimecres, 16 de setembre de 2009

Utilitat de La Ressonància Nuclear Magnètica en la síndrome coronària aguda amb coronàries normals

Utilitat de la ressonància magnètica cardíaca en el diagnòstic dels pacients amb síndrome coronària aguda i coronàries normals
Rev Esp Cardiol 2009; 62: 976-983.


Article original: Laraudogoitia Zaldumbide E, Pérez-David E, Larena JA, Velasco Del Castell S, Rumoroso Cuevas JR, Onaindía JJ, Lekuona Goya I, García-Fernández DT.
[Resum]
[Artícles relacionats]

Introducció
No és infreqüent trobar pacients amb síndrome coronària aguda (SCA) en qui l'estudi coronariográfic és normal.
El present treball intenta avaluar la utilitat de la Ressonància Nuclear Magnètica (RNM) cardíaca en el diagnòstic final d'aquests pacients.

Resum
S'estudien 80 pacients que van acudir a urgències amb dolor toràcic suggestiu de coronari, enzims cardíacs elevats i que van ser remesos al laboratori d'hemodinámica amb el diagnòstic inicial de SCA, el cateterisme cardíac dels quals no va evidenciar lesions coronàries significatives i als quals se li va realitzar, a més de els estudio convencionals, un estudi amb RNM cardíaca.

Aquest grup de pacients va constituir el 8% dels cateterismes cardíacs realitzats en pacients amb sospita de SCA. Partint de criteris d'imatge en la RNM cardíaca, junt amb altres dades clíniques, ecográfics, etc., es va etiquetar definitivament de miocarditis aguda al 63% dels pacients, d'infart agut de miocardi al 15%, de síndrome de Tako-Tsubo a un 11%, pericarditis un 5% i no es va arribar en un diagnòstic definitiu en un 5%.

Comentari
En la nostra activitat assistencial habitual no és infreqüent trobar pacients amb enzims cardíacs positius, alteracions del ST en el seu ECG i que no tenen patologia coronària (miocarditis, embòlia pulmonar, sepsis, malaltia vascular cerebral, xoc, síndrome de Tako-Tsubo, politraumatizats).

D'altra banda, no és extrany que pacients amb dolor toràcic, ECG alterat i enzims cardíacs positius, on el primer que cal descartar és un infart de miocardi, quedin al final sense diagnòstic definitiu.

El present treball, ens mostra que la RNM cardíaca en alguns casos pot ajudar a etiquetar definitivament aquests pacients, i per tant no deixa tenir importants implicacions terapèutiques i pronóstiques.

Per Antonio García Jiménez
Hospital Arquitecte Marcide, Ferrol, A Coruña
Font ©REMI

Recerca en PubMed:Enunciat: RNM en pacients amb síndrome coronària aguda
Sintaxi: cardiac magnetic resonance AND acute coronary syndrome [Resum] [Artícles relacionats]

Sintaxis: cardiac magnetic resonance AND acute coronary syndrome
[Resultats]