Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dimecres, 30 de setembre de 2009

Viatges i risc de tromboembolisme venós


Objectius: Meta-anàlisi realitzat per autors nord-americans i per estimar en viatgers el risc de tromboembolisme venós (TEV), determinar si una relació dosi-resposta existeix, i identificar les raons dels resultats contradictoris d'estudis anteriors.
..
Resultats
Van trobar: De 1.560 resums identificats, 14 estudis (11 cas-control, 2 de cohorts i 1 cas creuat) van complir criteris d'inclusió, amb 4.055 casos de TEV.
En comparació amb els no viatgers, el risc relatiu combinat global de TEV en els viatgers va ser de 2,0.
Es va presentar significativa heterogeneïtat degut el mètode de selecció dels participants de control, si els estudis van usar o no el control dels participants que havien estat remesos per avaluació de TEV que fa el control dels participants.
El risc relatiu combinat de TEV en els viatgers va ser de 2,8, sense heterogeneïtat significativa.
Una relació dosi-resposta va ser identificada, amb un risc 18% més gran de TEV per a cada augment de 2 hores de durada dels viatges per qualsevol mitjà i un risc 26% més per cada 2 hores de viatge en avió.
..
Conclusions
Els autors van concloure: "Els viatges s'associen amb gairebé 3 vegades més risc de TEV, amb una relació dosi-resposta de risc 18% més per cada augment de 2 hores de durada de viatge.
Com més llarg és el viatge és més alt el risc de TEV, sobretot en els viatges aeris.
Per al resum complet, feu clic clic aquí.