Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

divendres, 2 d’octubre de 2009

Actualització i recomanacions de profilaxi antitetànica per als adults a Catalunya


El mes d’abril de 2008, la Direcció General de Salut Pública del Departament de Salut va establir unes recomanacions provisionals sobre la utilització de la vacuna Td, a causa de les restriccions de subministrament d’aquestes vacunes, atribuïbles a limitacions deproducció farmacèutica a nivell internacional. Per aquest motiu, es van endarrerir temporalment les revacunacions sistemàtiques dels adults que no presentessin cap situació de risc, i es van mantenir només en la profilaxi post exposició de les ferides de risc de tètanus, en els protocols prequirúrgics ordinaris i en les embarassades susceptibles, per talde prevenir el tètanus neonatal.
D’altra banda, algunes recomanacions de vacunació antitetànica de diferents organismes nacionals i internacionals qüestionaven les recomanacions rutinàries de revacunació antitetànica cada deu anys i indicaven la possibilitat que s’estigués sobrevacunant una part de la població adulta.
Per aquest motiu, el Consell Assessor de Vacunacions de Catalunya va crear un grup de treball per revisar les recomanacions de la profilaxi antitetànica vigents.
Paral·lelament, a nivell estatal, també es van revisar les recomanacions de la profilaxi antitetànica, que en els aspectes principals van ser incorporades a les de Catalunya, amb les adaptacions necessàries per fer-les operatives en les circumstàncies actuals.
S’han tingut en compte la situació vacunal de la nostra població, les peculiaritats del nostre sistema de salut i, en especial, les diferències en el registre de la vacunació en les histories clíniques informatitzades segons l’edat, el lloc de residencia i el proveïdor de serveis de salut.
Malgrat que l’objectiu fonamental ha estat la prevenció del tètanus, també s’ha considerat la immunitat enfront de la diftèria i la tos ferina, atès que les vacunes antitetàniques monovalents ja no estan disponibles.
Actualment, la vacunació dels adults es realitza amb vacuna Td, però en les recomanacions que exposem tot seguit es té en compte la possibilitat de disposar de vacuna dTpa en un futur proper.

Més informació: Document i altres entrades
..
.