Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dimarts, 13 d’octubre de 2009

Aliskiren: Informes d´Avaluació del Servicio Aragonés de Salud


Aliskiren
Informes d´Avaluació del Servicio Aragonés de Salud

.
.
Conclusions
1.- Aliskiren és el primer fàrmac comercialitzat d'una nova classe de antihipertensius, els inhibidors de la renina.
2.- La seva eficàcia en monoteràpia en pacients amb hipertensió lleu-moderada ha resultat similar a altres antihipertensius amb els quals s'ha comparat (losartan, irbesartan, lisinopril, ramipril) a curt termini.
3.- La teràpia combinada d'aliskiren amb hidroclorotiazida, valsartan i ramipril resulta més eficaç que la monoteràpia.
4.-No hi ha dades relatives als seus efectes sobre la morbiditat i mortalitat cardiovascular.
5.-La seguretat de aliskiren sembla similar a la dels antihipertensius amb els que s'ha comparat, encara que no es tenen dades de seguretat a llarg termini.
Frase Resum
Aliskiren, primer fàrmac inhibidor de la renina, no ha mostrat superioritat davant d'altres antihipertensius, per la qual cosa no es pot recomanar com tractament de primera elecció en monoteràpia o en teràpia combinada
Qualificació
NO SUPOSA UN AVENÇ TERAPÈUTIC.

Informe complet
.
.