Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dijous, 8 d’octubre de 2009

Avaluació de Bupropi a la Depressió Major.

Fitxes de Novetats Terapèutiques (CADIME)

Resum
1.- El bupropi (BU) és un inhibidor selectiu de la recaptació neuronal de catecolamines amb mínim efecte sobre la recaptació de serotonina, que estat autoritzat per al tractament de la depressió major, si bé amb anterioritat es trobava comercialitzat per a la deshabituació tabàquica.

2.- Es disposa de diversos assaigs clínics comparatius enfront d'altres agents en els quals ha mostrat una eficàcia antidepressiva similar als inhibidors selectius de la recaptació de la serotonina (ISRS) (escitalopram, fluoxetina, paroxetina, sertralina i venlafaxina).

3.- En els assaigs realitzats el tractament amb BU s'ha associat a una menor incidència de disfunció sexual que els ISRS i venlafaxina, sent aquesta incidència en molts estudis similar a placebo.

4.- Amb excepció de la incidència de disfunció sexual, el seu perfil d'efectes adversos sembla similar al dels ISRS, si bé, el seu ús s'ha associat a un major risc de convulsions que sembla relacionat amb la dosi.

5.- Recentment, la FDA dels EE. UU. ha emès una alerta sobre el risc d'aparició d'ideació i conductes suïcides en pacients tractats amb BUPROPI.

6.- El tractament amb BU podria considerar com una alternativa més per al tractament de la depressió major, especialment, en aquells pacients amb disfunció sexual.

Document
.
.